Posibilitati de dezvoltare a turismului rural in zona Tara Olt

CUPRINS
Introducere …………………………………………………………………………...pag. 2
CAPITOLUL I.    ROLUL SI IMPORTANTA TURISMULUI RURAL IN DEZVOLTAREA GENERALA A TURISMULUI ROMANESC…pag. 4
    Contributia turismului la dezvoltarea economico-sociala a Romaniei…pag. 4
    Formele de turism practicate in Romania………………………………pag. 8
1.3. Caracteristici generale ale turisnului rural……………………………..pag. 14 1.4. Situatia turismului rural in Romana…………………………………... pag. 22
Bibliografie…………………………………………………………………pag. 33
CAPITOLUL II. RESURSELE TURISTICE ALE ZONEI “TARA OLTULUI”–      COMUNA RECEA………………………………………………..pag. 34
2.1. Caracterizarea generala a zonei………………………………………...pag. 34
2.2. Resursele naturale………………………………………………………pag. 36
2.3. Resursele antropice……………………………………………………..pag. 38
2.4. Traditiile populare-un mijloc de valorificare a zonei…………………..pag. 39
2.5. Situatia economica si principalele obiective de dezvoltare…………….pag. 45
Bibliografie………………………………………………………………….pag. 48
CAPITOLUL III. VALORIFICAREA SUPERIOARA A POTENTIALULUI TURISTIC IN ZONA “TARA OLTULUI”-COMUNA RECEA PRIN REALIZAREA AMENAJARII UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE…………...pag. 49
3.1. Principalele obiective privind dezvoltarea zonei Recea…………….….pag. 56
3.2. Infrastructura existenta si de perspectiva………………………………pag. 57
3.3. Concluzii minimale de amenajare a gospodariilor rurale din comuna
       Recea…………………………………………………………………..pag. 64
3.4. Amenajarea in scopuri turistice a gospodariei “ANA”………………..pag. 68
3.5. Analiza economico-financiara a gospodariei “ANA”………………....pag. 72
Bibliografie…………………………………………………………………pag, 78
CAPITOLUL IV. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI IN VEDEREA INFIINTARII UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE IN ZONA RECEA………….………………………………………………...pag. 79
CAPITOLUL V. CONCLUZII SI PROPUNERI……………………………………………pag. 112
Bibliografie………………………………………………………………………………..pag. 114
ANEXE……………………………………………………………………………………pag. 116

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu