Potentialul turistic al patrimoniului imaterial din Bucovina

Cuprins
Capitolul I
Introducere 3
Capitolul II
Turism cultural – concepte şi definiţii 4
  2.1. Turismul – delimitări conceptuale generale  4
    2.1.1. Turismul şi turistul   4
    2.1.2. Potenţialul turistic, patrimoniul turistic, oferta turistică   5
    2.1.3. Cererea turistică, piaţa turistică, produsul turistic    6
    2.1.4. Tipuri şi forme de turism    7
    A. Tipuri de turism      7
    B. Forme de turism 7
  2.2. Locul turismului cultural în noţiunea de turism   9
  2.3. Definirea elementelor turismului cultural   13
    2.3.1. Structura patrimoniului material  13
    A. Muzeele   13
    B. Monumentele     14
    C. Oraşele de arta 15
    D. Satele cu tradiţii bine păstrate 15
    E. Siturile arheologice  18
    F. Grădinile şi parcurile     18
    G. Edificiile de natură religioasă, istorică şi militară  18
    2.3.2. Structura patrimoniului imaterial 22
    A. Sărbătorile şi manifestările culturale      23
    B. Tradiţiile      24
    C. Aptitudinile creative ale poporului (meşteşugurile tradiţionale)
    27
  2.4. Experienţa internaţională  32
Capitolul III
Încadrarea Bucovinei   33
  3.1. Bucovina istorică     35
  3.2. Bucovina geografică   37
  3.3. Bucovina turistică    43
Capitolul IV
Strategii şi politici de marketing în cazul produsului turistic Bucovina
45
  4.1. Analiza SWOT a produsului turistic Bucovina 46
  4.2. Politica de preţ a produsului turistic Bucovina   49
  4.3. Politica de distribuţie a produsului turistic Bucovina 49
  4.4. Politica de promovare a produsului turistic Bucovina   49
Capitolul V
Patrimoniul imaterial al Bucovinei      52
  5.1. Tradiţii şi obiceiuri 52
    5.1.1. Portul tradiţional     52
    5.1.2. Hora satului      58
    5.1.3. Obiceiuri legate de naştere  59
    5.1.4. Obiceiuri legate de nuntă    62
    5.1.5. Obiceiuri legate de înmormântare  64
    5.1.6. Obiceiuri de iarnă     67
    5.1.7. Obiceiuri legate de Paşte    72
    5.1.8. Obiceiuri de peste an (alte obiceiuri)  73
  5.2. Meşteşuguri tradiţionale   80
    5.2.1. Arta olăritului   80
    5.2.2. Încondeierea ouălor    82
    5.2.3. Cojocăritul 84
    5.2.4. Sumănăritul 86
    5.2.5. Dulgheritul şi confecţionarea draniţei  87
    5.2.6. Tâmplăria   88
    5.2.7. Prelucrarea artistică a lemnului  89
    5.2.8. Prelucrarea fibrelor textile 90
    5.2.9. Gospodării prezentate la Muzeul Satului – Bucureşti      91
  5.3. Manifestări culturale 94
    5.3.1. Exemple de manifestări culturale  94
    5.3.2. Ansambluri folclorice în judeţul Suceava      98
Capitolul VI
Propuneri de dezvoltare şi promovare a turismului cultural    100
  6.1. Programe şi acţiuni turistice existente     100
  6.2. Pagini web      101
  6.3. Amenajări turistice necesare     103
Capitolul VII
Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea turismului cultural 106
Capitolul VIII
Concluzii şi propuneri 117
Capitolul IX
Bibliografie     118

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu