POTENŢIALUL TURISTIC ŞI DEZVOLTAREADURA8ILĂ ÎN ARIILE NATURALEPROTE9ATESTUDIU DE CAZ : PARCUL NATURAL8UCEGIARGUMENT......................................................................................................................5   CAPITOLUL I. POTENŢIALUL TURISTIC ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN ARIILE NATURALE PROTEJATE.................................................................................7
1.1. Potențialul turistic al României - aspecte  generale.....................................................7 1.2. Scurt istoric al ariei protejate - Parcul Natural Bucegi.................................................8 CAPITOLUL II. PARCUL NATURAL BUCEGI ŞI MUNŢII BUCEGI PREZENTARE GENERALĂ......................................................................................................................10
2.1. Poziţia geografică şi limitele .................................................................................10
2.2. Potenţialul atractiv al reliefului..............................................................................12
2.3. Potentialul climatic..................................................................................................16
 2.4. Resurse hidrografice................................................................................................19
2.5. Potenţialul atractiv al vegetaţiei..................................................................................19 2.6. Potentialul atractiv al faunei.......................................................................................21
CAPITOLUL III. POTENŢIALUL TURISTIC NATURAL AL MUNŢILOR BUCEGI.............................................................................................................................23
3.1. Zonarea internă a Parcului Natural Bucegi.................................................................23
3.2. Rezervaţiile naturale din cadrul Parcului Natural Bucegi...........................................25
CAPITOLUL IV. POTENŢIALUL TURISTIC ANTROPIC AL MUNTILOR BUCEGI.............................................................................................................................32
4.1.  Obiective turistice cultural istorice............................................................................32
4.2 Castele și palate............................................................................................................34
4.3.  Alte obiective turistice...............................................................................................36
CAPITOLUL V. DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI ÎN ARIILE NATURALE PROTEJATE...............................................................................................38   
5.1. Turismul durabil în ariile naturale protejate ..............................................................38
5.2. Obiective şi măsuri în cadrul managementului Parcului Natural Bucegi...................41
CAPITOLUL VI. STRUCTURI DE PRIMIRE ŞI CAZARE TURISTICĂ...................44
6.1. Structuri de cazare turistică în cuprinsul Parcului Natural Bucegi............................44
6.2. Trasee turistice în cadrul Parcului Natural Bucegi.....................................................44
CAPITOLUL VII. IMPACTUL TURISMULUI ASUPRA BIODIVERSITĂŢII ŞI COMUNITĂŢILOR LOCALE  ÎN PARCUL NATURAL BUCEGI..............................47
Analiza SWOT la nivelul Parcului Natural Bucegi...........................................................47
CAPITOLUL VIII. ASPECTE METODICO-DIDACTICE PRIVIND PREDAREA - ÎNVĂŢAREA - EVALUAREA GEOGRAFIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR............................................................................................................................49
6.1. Rolul şi importanţa activităţilor cu conţinut geografic în învăţământul primar..........49
6.2. Principalele obiective urmărite în predarea - învăţarea - evaluarea geografiei la clasa a IV-a................................................................................................................................52
6.3. Valorificarea conţinutului lucrării în activităţile de Geografie - clasa a IV-a. Proiect didactic cu tema Excursie geografică...............................................................................56
CONCLUZII......................................................................................................................61
BIBLIOGRAFIE................................................................................................................62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu