PREZENTAREA JUDETULUI MURES DIN PUNCT DE VEDERE AL TURISMULUI RURAL

CUPRINS
                                                                                        Pag.
Introducere …………………………………………………………………………….1
Capitolul 1
Dimensiunea geografica………………………………………………………......…..2
     1.1 Relieful Judeţlui Mureş……………………..……...…………………………...3
     1.2 Clima………………………………..……………………………………..........4
     1.3 Reţeaua hidrografică a judeţului…………………………………...….……......5
     1.4 Flora şi Fauna…………………………………………………………………...7
     1.5 Centre turistice de importanţă naţională..............................................................8
     1.6 Rezervaţii naturale şi zone protejate………………………...…………….......12
Capitolul 2
Dimensiunea demografica.............................................................................................16
Capitolul 3
Dimensiunea economica…..............................................................................…..…..19
     3.1 Analiza economică a judeţului Mures………………...………………………..20
     3.2 Capacitatea şi activitatea de cazare turistică.......................................................26
     3.3 Analiza echipamentelor turistice.........................................................................28
     3.4 Structuri de agrement..........................................................................................31
     3.5. Analiza circulaţiei turistice................................................................................32
    
Capitolul 4
Dimensiunea socio-culturala ………………….........................................…………..38
Capitolul 5
Factori de dezvoltare turistica a Judetului Mures…………………………………….44
          5.1 Dezvoltarea infrastructurii............................................................................45
          5.2 Dezvoltarea durabilă a localităţilor...............................................................49
Bibliografie…………………………………………………………………...………54
Anexe…………………………………………………………………………………55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu