PROCEDURA REORGANIZARII JUDICIARE SI A FALIMENTULUI

                                   CUPRINS
  CAPITOLUL I    NO}IUNI INTRODUCTIVE
  Sectiunea I    Activitatea comerciala si dificultatile sale
  Sectiunea  a   II-a       Evolutia   conceptiilor   privind   tratamentul
                 comerciantilor aflati in dificultate
      §.1.Perioada antica
      §.2.Perioada Evului Mediu
      §.3.Peroada moderna
      §.4.Perioada contemporana
  Sectiunea a III-a    Reglementarea  tratamentului  comerciantilor  aflati
                 in dificultate in România
      §.1.Vechiul drept românesc
      §.2.Condica pentru comerciu
      §.3.Codul comercial din 1887
      §4.Legea nr.64/1995
  CAPITOLUL     II             ORGANELE     CARE      APLIC|      PROCEDURA
REORGANIZ|RII                      {I                             LICHID|RII
JUDICIARE
  Sectiunea I    Tribunalul
      §.1.Exclusivitatea competentei materiale
      §.2.Caracterul definitiv si executoriu al hotarârilor
  Sectiunea a II-a     Judecatorul sindic
      §.1.Desemnarea judecatorului sindic
      §.2.Expertii care il ajuta pe judecatorul sindic
      §.3.Atributiile judecatorului sindic
      §.4.Contestarea hotarârilor  si  a  masurilor  luate  de  judecatorul
            sindic
  Sectiunea a III-a    Adunarea creditorilor.Comitetul creditorilor
      §.1.Convocarea adunarii
      §.2.Atributiile Adunarii creditorilor
      §.3.Comitetul creditorilor
  Sectiunea a IV-a     Administratorul
      §.1.Desemnarea administratorului
      §2.Atributiile administratorului
  CAPITOLUL III  PROCEDURA
  Sectiunea I    Cererile introductive
      §.1.Cererea debitorului
      §.2.Cererile creditorului si ale camerelor  de  comert  si  industrie
            teritoriale
            1.Premisele inregistrarii cererii
            2.Comunicarea si afisarea cererii
            3.Judecarea contestatiei debitorului
  Sectiunea a II-a     Continuarea procedurii
      §.1.Absenta sentintei declarative de faliment
      §.2.Efectele continuarii procedurii
  Sectiunea a III-a    Situatia unor acte juridice ale debitorului
      §.1.Declararea creantelor
      §.2.Anularea unor acte false sau frauduloase
      §.3.Anularea si  recuperarea  de  la  terti  a  unor  transferuri  cu
            caracter patrimonial
       §.4.Anularea  unor  operatiuni   comerciale,   incheiate   in   anul
        anterior   cererii   introductive,    cu    persoane    aflate    in
        anumite    raporturi    juridice    cu    debitorul,    daca    sunt
      in paguba intereselor creditorilor
      §.5.Termenele pentru introducerea unor actiuni in anulare
        §.6.Transferuri   cu   caracter   patrimonial   exceptate   de   la
            posibilitatea anularii prin actiunile reglementate de art.40
      §.7.Efectele anularii transferurilor cu caracter patrimonial
      §.8.Publicitatea  actiunilor  in  anularea  unor  acte  juridice  ale
            debitorului
      §.9.Asumarea sau respingerea unor acte in curs de executare
      §.10.Bunuri in tranzit
      §.11.marfuri si titluri de valoare cotate la bursa
      §.12.Debitorul comisionar
      §.13.Revendicarea unor bunuri detinute de debitor
      §.14.Debitorul-proprietatea al unei cladiri inchiriate
      §.15.Debitorul-parte in unele contracte incheiate  intuituu  personae
      §.16.Contractele de furnizari de servicii
      §.17.Debitorul asociat al unei societati comerciale
  Sectiunea  IV-a      Planul
      §.1.Propunerea planului
      §.2.Proiectul planului de reorganizare
      §.3.Proiectul planului de lichidare
      §.4.Admiterea planului de catre judecatorul sindic
      §.5.Publicitatea planului admis
      §.6.Votarea planului
      §.7.Continuarea planului de tribunal
      §.8.Efectele confirmarii planului
  Sectiunea a V-a           Reorganizarea
  Sectiunea a VI-a     Falimentul
      §.1.Primele masuri
            1.Ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea
            2.Sigilarea bunurilor
            3.Masuri de conservare
            4.Inventarul
      §.2.Stabilirea masei pasive
            1.~ntocmirea listei creditorilor
            2.Notificarile
            3.~nregistrarea creantelor
            4.Verificarea creantelor
            5.Contestarea creantelor
      §.3.Efectuarea lichidarii
            1.Regulile de baza
              2.Vânzarea   imobilelor.    Veniturile    bunurilor    averii
                debitorului
            3.Urmarirea averii personale a asociatilor
            4.Sumele obtinute din licitatie
            5.Concursul creditorilor
      §.4.Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarilor
            1.Raportul si planul de distribuire
            2.Ordinea distribuirii
            3.Conservarea unor sume
            4.Distribuirea finala
      §.5.~nchiderea lichidarii
  Sectiunea a VII-a    ~nchiderea procedurii
      §.1.Situatiile in care se inchide procedura
      §.2.Solutionarea cererii
  CAPITOLUL     IV        R|SPUNDEREA      MEMBRILOR      ORGANELOR      DE
CONDUCERE
  Sectiunea I    Natura actiunii penrtu obligarea la suportarea unei  parti
            din pasivul societatii
  Sectiunea a II-a     Conditiile raspunderii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu