PROCESE METABOLICE ALE MICROORGANISMELOR SI APLICATII IN INDUSTRIA ALIMENTARA

                                   CUPRINS
CAPITOLUL 1.  Procese metabolice ale microorganismelor si
                        aplicatii in industria alimentara
               1.1 INTRODUCERE: Metabolismul microbian – functii de baza
             1.2 Bioenergetica microbiana (metabolism oxidativ energetic)
             1.3 Fermentatia alcoolica
             1.4 Fermentatia lactica
             1.5 Fermentatia propionica
             1.6 Fermentatia butirica
             1.7 Procese metabolice aerobe (fermentatii oxidative)
                                     - fermentatia acetica
                                     - fermentatia gluconica
                                     - fermentatia citrica
                                     - fermentatii oxidative diverse
CAPITOLUL 2. Transformari microbiene ale compusilor macromoleculari.
             2.1 Descompunerea amidonului si glicogenului.
             2.2 Descompunerea celulozei, hemicelulozei.
             2.3 Degradarea substantelor pectice.
             2.4 Descompunerea lipidelor.
             2.5 Degradarea acizilornucleici
             2.6 Degradarea chitinei
             2.7 Transformari microbiene ale protidelor
CAPITOLUL 3. Microbiota alimentelor si incidenta microorganismelor
               contaminate
            3.1 Surse naturale de microorganisme
            3.2 Consideratii generale asupra microbiotei alimentelor
CAPITOLUL 4. DISCUTII – CONSIDERATII GENERALE
              Controlul microbiologic al produselor alimentare
            4.1 Tehnici si metode de evaluare a microorganismelor.
            4.2 Indicatori ai calitatii microbiologice a alimentelor.
            4.3 Aspecte legislative privind calitatea microbiologica a
alimentelor
            4.4 Analiza riscurilor. Puncte critice de control (HACCP).
            4.5 Microbiologia previzionala si aplicarea ei in industria
                            alimentara.
84 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu