Procesul de instituţionalizare a activităţii de comunicare publică în Republica Moldova în perioada 1991 - 2005

Introducere     CAPITOLUL I. COMUNICAREA PUBLICĂ ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE 1. Fenomenul de comunicare publică 2. Definirea activităţii de relaţii publice 3. Tipologii ale definiţiilor Relaţiilor Publice 4. Relaţiile Publice ca proces 5. Tranziţia - fenomen social 6. Cultura şi comunicarea instituţională în societatea de tranziţie 7. Cultura instituţională în mediul de tranziţie 8. Comunicarea în contextul de schimbare instituţională 9. Comunicarea în contextul schimbării     CAPITOLUL II. COMUNICARE PUBLICĂ - DOMENIU DE ACTIVITATE DISTINCT ÎN MOLDOVA 1. Introducere în dezvoltarea activităţii de comunicare publică în Republica Moldova 1.1. Introducere în studiul empiric al cercetării 2. Sectorul neguvernamental din Republica Moldova 2.1. Domeniile de activitate ale ONG-urilor din RM 3. Organizaţii neguvernamentale din domeniul comunicării publice 3.1. Asociaţia Obştească „Comunicare" 3.2. Asociaţia Obştească „Parteneri pentru comunicare" 4. Campanii de comunicare publică a ONG-urilor 4.1. Campania de comunicare publică „Tu nu eşti marfă!" 4.2. Campania de comunicare şi informare publică în Sprijinul Reformei Sănătăţii din Republica Moldova 5. Aspectele teoretice ale comunicării publice comerciale din Republica Moldova 5.1. Publicitatea - formă de comunicare 5.2. Definiţii ale publicităţii 5.3. Tipuri de publicitate 5.4. Activitatea promoţională 5.5. Comunicarea comercială - instrument de autoprezentare 6. Aspectele empirice ale comunicări publice comerciale din Republica Moldova 6.1. Piaţa serviciilor de comunicare publică 6.2. Instituţiile de comunicare 6.3. Beneficiarii instituţiilor de comunicare publică 6.4. Consumatorii de comunicare 6.5. Concluziile studiului empiric     Incheiere Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu