Profesia de manager

Introducere. 3     Capitolul I. Conceptul, esenţa şi obiectivele managementului organizaţiei. Rolul şi funcţiile managerului 6  1.1. Esenţa şi obiectivele managementului 6  1.2. Funcţii, activităţi şi roluri manageriale. 12  1.3. Tipologia, competenţele şi calificările manageriale. 16     Capitolul II. Rolul managerului în determinarea performanţei în afaceri 22  2.1. Statutul şi rolul managerului în afaceri 22  2.2. Importanţa etichetei de afaceri pentru managerul contemporan. 27  2.3. Roluri şi aptitudini manageriale. 35  2.4. Luarea deciziilor manageriale. 41     Capitolul III. Importanţa comportamentul managerial la îmbunătăţirea climatului de muncă în organizaţie. 45  3.1. Comportamentul şi comunicarea managerială. 45  3.2. Contribuţia managerului la îmbunătăţirea climatului de muncă. 54  3.3. Strategii pentru formarea unui manager competent 59     Concluzii şi propuneri 63  Bibliografie. 65  Anexe. 68 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu