Program de valorificare al potentialului turistic al Judetului Tulcea

                                  Cuprins:
                     1. Localizare şi caracterizare    3
1.1. Aşezare geografică şi căi de acces 3
1.2 Scurt istorc al judeţuli 3
1.3 Nivelul de dezvoltare economico-social   4
                     2 Prezentare potenţial turistic   5
2.1. Resursele naturale      5
  2.1.1 Relieful 5
  2.1.2. Clima   6
  2.1.3 Reţeaua hidrografică 6
  2.1.4. Solurile      7
  2.1.5. Bogăţiile naturale ale subsolului    7
  2.1.6. Flora şi fauna      8-9
2.2. Resursele antropice     9
2.3. Principalele trasee turistice      10
                 3. Analiza bazei tehnico-materiale      11
3.1. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în judeţul
Tulcea, în perioada 2002 – 2006   11
3.2. Capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri  de
primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în judeţul Tulcea în
perioada 2002-2006     12
3.3 Capacitatea de cazare turistică în funcţiune pe tipuri de structuri  de
primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în judetul Tulcea în
perioada 2002-2006     14
            4. Calculul indicatorilor circulaţiei turistice    16
      5. Soluţii de valorificare superoară a potenţialului turistic 17
                               Anexe:      19
Harta Juteţului Tulcea 19
Anexa2:     20
Anexa3:     20
Anexa 4:    21
Anexa 5:    21
Anexa 6:    22
                             Bibliografie:    23

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu