Programele tv destinate copiilor violenţa în desenele animate

Cuprins:   Introducere ....................................................................................4     I. Televiziunea în viaţa cotidiană  I.1. Aspecte istorice. De la spaţiu public la opinia publică ........6  I.2. Mijloacele de comunicare ca sisteme sociale ……………..11  I.4. Dezvoltarea industriei televiziunii ……………13  I.5. Impedimente în calea dezvoltării televiziunii ……………14  I.6. Apariţia televiziunii prin cablu ……………15  I.8. Publicul şi aşteptările sale ………17     II. Mass-media, factor în educaţia copiilor                           II.1. Influenţa asupra comportamentului social-moral al copilului ..........19  II.2. Influenţa violenţei media asupra copiilor ………25     III. Copiii şi televiziunea  III.1. Emisiunile tv pentru copii ………27  III.2. Copilul la televizor …………31     IV. Studiu de caz: violenţa în desenele animate  IV.1. Apariţia desenelor animate  IV.1.1. Caricaturile ……...33  IV.1.2. Filmul de animaţie în România ………34  IV.1.3. Desenele animate ….......36  IV.2. Violenţa în desenele animate ……..39     Concluzii .............49  Bibliografie .........51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu