Programul operational sectorial - cresterea competitivitatii economice

CUPRINS
 INTRODUCERE_________________________________________________________ 5
 I. PREZENTAREA PRIGRAMULUI OPERATIONAL_________________________6
 OBIECTIVE_____________________________________________________________6
 AXELE PRIORITARE____________________________________________________7
LEGATURA INTRE OBIECTIVE, AXE PRIORITARE, DOMENII MAJORE   DE INTERVENTIE
SI OPERATIUNI___________________________________________9
II. DOMENII MAJORE DE INTERVENTIE_________________________________14
II. 1. AXA PRIORITARA 1 - UN SISTEM INOVATIV DE PRODUCTIE_________14
II. 2. AXA PRIORITARA 2: - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN
CERCETARE - DEZVOLTARE SI INOVARE__________________________25
II.3.   AXA   PRIORITARA   3   –   TIC   PENTRU   SECTOARELE    PRIVAT    SI
PUBLIC________________________________________________________________35
II. 4. AXA PRIORITARA 4 – IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI
DEZVOLTAREA DURABILA A SECTORULUI ENERGETIC_________________42
II. 5. AXA PRIORITARA 5:  ROMANIA CA DESTINATIE ATRACTIVA PENTRU TURISM SI
AFACERI_______________________________________53
\II. 6. AXA PRIORITARA 6 – ASISTENTA TEHNICA_____________________57
III. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE__________________________________59
MANAGEMENT___________________________________________________ 59
IV. MECANISME PENTRU ASIGURAREA CO - FINANTARII_____________61
CONCLUZII_______________________________________________________ 65
BIBLIOGRAFIE____________________________________________________ 70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu