Proiectarea unei unitati agricole de mica capacitate

                                   CUPRINS
       Introducere
       Cap. I Necesitatea înfiinţării unităţii agricole cu activitate pentru
obţinerea producţiei vegetală şi animală şi cu activitate turistică.
       Cap. II Prezentarea zonei din punct de vedere geografic şi climatic
                  2.1. Cadrul natural
                  2.2. Începutul aşezării
                  2.3. Aşezarea şi poziţia geografică
                 2.4. Aspecte geologice
                 2.5. Resursele subsolului
                 2.6. Relieful
                 2.7. Clima
                 2.8. Hidrografie
                 2.9. Solurile
                 2.10. Vegetaţia şi fauna
                 2.11. Economia
          Cap. II. Unitatea proiectată
                  3.1. Încadrarea în zonă, aspecte generale şi speciale
                  3.2. Planul general al unităţii
                        3.2.1. Instalaţii şi dotări
                        3.2.2 Reţeaua de drumuri
       Cap. IV. Casă de locuit
                  4.1 Plan parter
                  4.2 Plan etaj
       Cap. V. Aspecte generale privind eficienţa economică
                  5.1 Calculul valorii clădirii( casă de locuit)
                  5.2 Calculul valorii terenului
                  5.3 Antemăsurătoare pentru lucrări de construcţie
       Cap. VI. Concluzii şi recomandări
       Bibliografie
       Pagini 82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu