PROIECTAREA UNUI SISTEM DE FABRICATIE PENTRU CONFECTIONAREA PRODUSELOR DE IMBRACAMINTE “SACOU PENTRU BARBATI

Cuprins
tema proiectului……………………………………………………
Cuprins………………………………………………………………
Capitolul 1. consideraţii generale, memoriu justificativ……
CAPITOLUL 2. Descrierea tehnică a modelului proiectat………
CAPITOLUL 3. Stabilirea necesarului de materiale……………..
      3.1. Stabilirea necesarului de materii prime principale………..
      3.2. Stabilirea necesarului de materiale auxiliare………………
CAPITOLUL 4. Stabilirea fluxului pentru sistemul de fabricaţie.
CAPITOLUL 5. Recepţia materiilor prime………………………..
CAPITOLUL 6. Proiectarea secţiei de croit……………………….
      6.1. Stabilirea numărului de şpanuri……………………………
      6.2. Realizarea încadrărilor…………………………………….
      6.3. Realizarea şpanurilor………………………………………
      6.4. Decuparea reperelor textile………………………………..
      6.5. Numerotarea reperelor şi formarea pachetelor…………….
       6.6.  Centralizarea  necesarului  de  personal   şi   de   echipament
      tehnologic pentru croire………………………………………..
CAPITOLUL 7. Termolipirea reperelor…………………………...
CAPITOLUL 8. Proiectarea secţiei de confecţionare……………..
      8.1. Elaborarea procesului tehnologic de confecţionare………..
            8.1.1. Stabilirea fazelor tehnologice……………………..
            8.1.2. Stabilirea normei de timp, a normei  de  producţie  şi  a
      numărului de muncitori………………………………………...
      8.2. Structurarea liniei tehnologice de confecţionare…………..
CAPITOLUL 9. Proiectarea secţiei de finisare……………………
      9.1. Elaborarea procesului tehnologic de finisare………………
      9.2.  Centralizarea  necesarului  de  echipamente  tehnologice  şi  de
      personal pentru secţia de finisare………………………………
CAPITOLUL 10. Verificarea calităţii producţiei…………………
CAPITOLUL 11. Stabilirea suprafeţelor de producţie şi depozitare.
      11.1. Amplasarea utilajelor şi stabilirea suprafeţelor de producţie..
      11.2. Stabilirea principalelor suprafeţe de depozitare…………….
            11.2.1. Suprafaţa magaziei de materii prime……………
            11.2.2. Suprafaţa magaziei pentru produse finite……….
CAPITOLUL 12. Organizarea transportului intern……………….
CAPITOLUL 13. Indicatori tehnici de apreciere  a  sistemului  de  fabricaţie
      proiectat……………………………………………

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu