Proiectarea web la un hotel

INTRODUCERE.. 3     1 INTERNETUL ŞI POSIBILITĂŢILE ACESTUIA.. 5  1.1 Istoria apariţiei şi posibilităţile acestuia. 5  1.2  Rolul Internetului pentru societate. 10  1.2.1  Internetul – sursă de informare. 10  1.2.2  Internetul – mijloc de publicitate. 13  1.2.3 Internet-business 15     2. LIMBAJE SI APLICAȚII UTILIZATE PENTRU ELABORAREA SAITURILOR   17  2.1 Limbaje de descriere. 18  2.2 Limbaje de programare. 24  2.3 Editoriale specializate. 39     3. PREZENTAREA PAGINII WEB CREATE.. 41  3.1 Obiectivele site-ului 41  3.2  Structura sistemului proiectat 42  3.3 Prezentarea paginii web create. 43  3.4 Testarea proiectului 47     4. PARTEA ECONOMICĂ A PROIECTULUI 49  4.1 Noţiuni generale. 49  4.2  Calculul cheltuielilor pentru elaborarea proiectului 55  4.3. Analiza eficacităţii economice. 56     CONCLUZIE.. 57  BIBLIOGRAFIE.. 58  Anexa 1. 60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu