PROMOVAREA TURISMULUI URBAN IN JUDETUL TELEORMAN

                                   CUPRINS
  Cuvânt înainte 3
I.  CADRUL NATURAL AL JUDEŢULUI TELEORMAN    4
  1.1. Poziţia geografică    4
  1.2. Aspecte geologice     5
  1.3. Aspecte ale reliefului     6
  1.4. Resursele subsolului  6
  1.5. Aspecte ale climei    7
  1.6. Aspecte hidrografice  8
  1.7. Potenţialul bio – pedogeografic  9
  1.8. Mediul natural şi ocrotirea lui  10
II. URBANIZAREA ÎN JUDEŢUL TELEORMAN    12
III.  STRATEGII DE PROMOVARE A TURISMULUI URBAN    23
  3.1.Publicitatea     24
  3.2.Publicitatea la locul de vânzare  26
  3.3.Publicaţiile     26
    3.3.1. Ghidurile turistice şi de servicii 26
    3.3.2.Hărţi, planuri şi trasee      27
    3.3.3.Publicaţii specializate 28
    3.3.4.Pliante 28
IV.  PRINCIPALELE OBIECTIVE TURISTICE DIN JUDEŢUL TELEORMAN   30
V.  INDICATORI DE PROMOVARE CU PRIVIRE LA EFICIENŢA ECONOMICĂ  A  TURISMULUI
URBAN ÎN JUDEŢUL TELEORMAN   35
  5.1. Criterii de apreciere şi indicatori de promovare cu privire la
  eficienţa economică a turismului în judeţul Teleorman  35
  5.2. Analiza indicatorilor financiari ai agenţiei de turism „Elion Tour -
  Alexandria”, judeţul Teleorman  41
CONCLUZII GENERALE     46
BIBLIOGRAFIE     48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu