Promovarea turistica - Politica de promovare

                       CUPRINS
Cap 1. SFERA SERVICIILOR ŞI CONCEPTUL DE MARKETING AL SERVICIILOR
  3
1.1. Definirea serviciilor
  3
1.2. Caracteristicile serviciilor
 
   3
1.2.1. Intangibilitatea
 
   4
1.2.2. Simultaneitatea producţiei şi consumului (inseparabilitatea)
 
   4
1.2.3. Dubla calitate a clienţilor
 
   4
1.2.4. Imposibilitatea stocării (perisabilitatea)
 
   4
1.2.5. Eterogenitatea
 
   4
1.2.6. Imposibilitatea protejării prin patente
 
   4
1.2.7. Netransmiterea dreptului de proprietate
 
   5
1.2.8. Dificultatea evaluării preţului de vânzare
 
   5
1.3. Tipuri de servicii
 
   5
1.4. Implicarea umană în servicii
 
   6
1.5. Piaţa serviciilor
 
   6
1.6. Definirea şi statutul marketingului serviciilor
 
   7
Cap 2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SERVICIILE TURISTICE
  9
2.1. Tipuri de servicii turistice
10
2.2. Preţurile şi tarifele serviciilor turistice
14
2.3. Diversificarea serviciilor turistice
16
2.4. Agenţii economici din turism
19
2.5. Hotelul – istoric , structură , organizare
25
2.5.1. Structura organizatorică a hotelului
25
2.5.2. Departamentul recepţie – atribuţii
30
2.5.3. Serviciile suplimentare
32
2.5.4. Plecarea clienţilor
33
Cap 3. POLITICA DE PROMOVARE TURISTICĂ
35
3.1. Promovarea turistică
35
3.2. Instrumentele promovării turistice
36
3.3. Campania promoţională a firmei turistice
38
3.3.1. Etapa deciziilor strategice
38
3.3.2. Etapa deciziilor tactice
40
3.3.3. Implementarea campaniei promoţionale
40
3.3.4. Controlul şi evaluarea campaniei promoţionale
40
Cap 4. POLITICA DE PROMOVARE LA “ HOTEL RIVULUS ” BAIA MARE
41
4.1. Prezentare generală
41
4.1.1. Structura principalilor clienţi şi colaboratori
45
4.1.2. Analiza SWOT
47
4.1.3. Indicatori economici
48
4.2. Politica de promovare
50
CONCLUZII ŞI PROPUNERI
60
BIBLIOGRAFIE
62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu