Protectia juridica impotriva poluarii apei

PLANUL LUCRĂRII
INTRODUCERE……………………………………………………………………………………………3
Capitolul I. Poluarea Apei……………………………………………………………………………11
I.1. Consideraţii generale  ………………………………………………………………………….11
I.2. Factori poluanţi ai apei ………………………………………………………………………..15
I.3. Clasificarea poluantilor …………………………………………………………………………17
I.4.  Diferite  definiţii  date  poluării  apelor  în   dreptul   intem   şi
internaţional ………..20
I.5. Efectele poluării apelor ………………………………………………………………………..22
Capitolul II. Protecţia juridică a apei in dreptul intern…………………………………….28
II.1. Clasificarea apelor……………………………………………………………………………….28
II.2. Administrarea şi gospodărirea apelor în România …………………………………..30
II.3. Protecţia cantitativă şi calitativă a apelor ……………………………………………….32
II.4. Atribuţii şi compenteţe ale organelor administraţiei publice
de specialitate ……………………………………………………………………………………………37
Capitolul   III.   Protecţia   cursurilor   de   apă    şi    a    lacurilor
internaţionale…….…………..43
III.I. Noţiuni generale ………………………………………………………………………………. 43
III.2. Convenţia de la Strasbourg 1973 ………………………………………………………. 48
III.3. Convenţia privind protecţia apelor râului Tisa şi  a  afluenţilor  ei
împotriva poluării, Szeged 1986……………………………………………………………………………….. 53
III.4. Convenţia privind proptecţia cursurilor de apă  transfrontiere  şi  a
lacurilor transfrontiere de la Helsinki 14 martie 1992  ………………………………………………..
54
Capitolul IV. Protectia împotriva poluării mărilor şi oceanelor în
reglementările naţionale …………………………………………………………………………….59
IV.I.  Reglementările  cu  caracter  intern  privind  protecţia  mărilor  şi
oceanelor …..64
IV.2. Reglementări cu caracter internaţional …………………………………………………66
IV.3. Convenţii cu vocaţie regională……………………………………………………………. 73
IV.4. Legea 17 din 7 august 1990 privind regimul juridic al apelor  maritime
interioare,    mării    interioare     şi     a     zonei     contigue     a
României…………………………………………….. 76
IV.5. Convenţia împotriva poluării Mării Negre……………………………………………… 83
CONCLUZII ……………………………………………………………………………………………… 91
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………………….. 96

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu