PROTECTIA MEDIULUI. EFICIENTA ECONOMICA SI CARACTER COMERCIAL

CUPRINS
             CUPRINS...      ..1
             INTRODUCERE...  .3
             CAPITOLUL I. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI ECONOMIA ...   .5
               1. Mediul în activitatea economică ...    ..5
                1.1. Precizări de ordin general ...     ..5
                1.2 Indicatori de mediu ...  ..16
               2. Protecţia mediului, extremă urgenţă ...      ...68
                2.1 Problema poluării şi necesitatea protejării mediului
             ...  .68
                2.2 Protecţia mediului în România. Dimensiuni şi tendinţe
             ...  ..76
                2.3.Costuri de protecţie a mediului ... ..78
             CAPITOLUL II. PROTECŢIA MEDIULUI, ACTIVITATE ECONOMICĂ
             MAJORĂ ŞI FENOMEN INDUS DE ECONOMIA CONTEMPORANĂ ...   ..92
               1. Activitate economică derivată, pusă pe baze comerciale ...
             .92
                1.1 Cheltuieli de protecţie a mediului în România ...
             .92
                1.2 Cheltuieli pentru protecţia mediului în ţările OECD ...
             ..97
               2. Produsele ecologice şi organismele modificate genetic,
             reacţii specifice
               la degradarea mediului şi la criza alimentară mondială ...
             ...103
                2.1 Definiţii şi clarificări ...   ...103
                2.2 False revendicări pe piaţa produselor ‘ecologice’ ...
             ..111
             CAPITOLUL III. PERFORMANŢA ECOLOGICĂ, PRODUS AL
             ACTIVITĂŢII DE PROTECŢIE ...     ..115
               1 Agricultură ...   ..115
                1.1 Caracteristici economice, fizice şi naturale care
             descriu
                agricultura României ...     .115
                1.2 Probleme de mediu în agricultură ...      ..116
                1.3 Cadrul strategic şi legal...   ...122
                1.4 Concluzii şi recomandări ...   .127
               2. Transporturi ... ..133
                2.1 Sistemul de transporturi ...   ..133
                2.2 Impactul transporturilor asupra sănătăţii şi mediului
             ...  .134
                2.3 Obiective relevante pentru sectorul transporturilor ...
             ...136
                2.4 Instrumente de politică actuale şi planificate...
             .139
                2.5 Concluzii şi   recomandări ... ...142
                                Academia de Studii Economice, 2005  1
                     Activitatea de protecţia mediului. Eficienţă economică
                     şi caracter comercial
               3. Energia ...      ...146
                3.1 Producerea şi folosirea energiei ...      .146
                3.2 Presiuni asupra mediului în sectorul energetic ...
             ...152
                3.3 Politica de mediu şi managementul sectorului energetic
             ...  ...154
                3.4 Concluzii şi recomandări ...   .159
               4. Sănătatea umană ...   ..165
                4.1. Caracteristicile demografice si ale sanatatii
             populatiei din Romania... 165
                4.2 Riscurile sanătăţii în legatură cu factorii de mediu
             ...  .168
                4.3. Politica şi managementul legate de impactele de mediu
             asupra
                sănătăţii publice ...  ..174
                4.4 Concluzii si recomandari ...   .177
             CAPITOLUL IV. DEZVOLTAREA DURABILĂ. COMPONENTA DE
             MEDIU ÎN MODELAREA ECONOMICĂ ... .181
               1. Mediul şi dezvoltarea durabilă ...     .181
                1.1 Conceptul de dezvoltare durabilă ...      ..181
                1.2 Perspectivele deschise de dezvoltarea durabila ...
             .182
                1.3 Restricţiile creşterii economice durabile ...   ..183
                1.4. Instrumente de protecţia mediului ...    .190
               2. Diagnoza relaţiei mediu - dezvoltare durabilă. Curba
             Kuznets de mediu . 194
                2.1 Conceptul de Curbă Kuznets de Mediu ...   ..195
                2.2 Descompunerea relaţiei venit-mediu ...    ...197
                2.3 Comentarii şi critici la adresa Curbei Kuznets de mediu
             ...  .199
               4. Modelarea evaluării de mediu ...  .204
                4.1 Evaluarea beneficiilor şi a daunelor de mediu -
             preocupare
                constantă a economiştilor de mediu ...  .204
                4.2 Evaluarea daunelor de mediu. Exemplul Franţei ...
             ...209
                4.3 Studiu de caz cu privire la evaluarea monetara a
             avantajelor
                si pagubelor de mediu folosind analiza cost-beneficiu in
             cazul lucrarilor
                de indiguire/amenajare impotriva inundatiilor...    ...225
             CONCLUZII ...   ...232
             BIBLIOGRAFIE ...      ...237

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu