Protectia mediului in contextul dezvoltarii economice durabile

CUPRINS
INTRODUCERE…………………………………………………………………..…..4
CAPITOLUL 1: PROTECŢIA MEDIULUI CA FACTOR DE DEPAŞIRE A    CRIZEI  ECONOMICE
        CONTEMPORANE…………...............5
      1.1.Depăşirea crizei natural-umane  a  dezvoltării  contemporane....5
              1.2.Dezvoltarea umană durabilă, o nouă viziune asupra
          dezvoltării  viitoare………………………………………………..…6
               1.2.1. Demersul    teoretic    spre    o    nouă    concepţie
asupra
                         evoluţiei            economico-sociale            a
               omenirii……………….................6
                     1.2.2.Definirea            dezvoltării            umane
durabile…………...............….......…...8
               1.2.3. Politici de dezvoltare umană durabilă……………………………….9
       1.3 Implicarea protecţiei mediului natural în procesul
         dezvoltării durabile………………….……………..……………........11
          1.3.1. Mediul natural şi mediul înconjurător…………………......11
         1.3.2. Conceptul de protecţie al mediului natural………………....12
                          1.3.3.   Protecţia   mediului    şi    dezvoltarea
durabilă…………………….......15
         1.3.4.Protecţia mediului înconjurător în economia
            concurenţială ………...………….………..……….…...........16
CAPITOLUL  2:EXPERIENŢA  ŢĂRILOR  DEZVOLTATE  ÎN   DOMENIUL   POLITICII   DE
        MEDIU...............................................................
        ..21
                       2.1.Cadrul                politicii                de
   mediu...................................................................21
                 2.2.Finanţarea         publică         a          reducerii
poluării................................................22
          2.3.Modalităţi  de  finanţare   privată   a   reducerii   poluării
           .................................................................
           .....................22
        2.4. Mecanisme de alocare pentru finanţarea acţiunilor de protecţie
           a     mediului …………………...……….……………..……………...…...26
       2.5. Politica de coeziune şi caracterul orizontal al
           măsurilor de protecţie a mediului ambiant....................28
                  2.5.1.Dezvoltarea        regională        şi        mediul
      ambiant..............................29
            2.5.2.Efectul pozitiv al Politicii de Coeziune asupra mediului
               ambiant;  îmbunătăţirea   mediului   prin   investiţiidirecte
             ...............31
              2.5.3.   Monitorizarea   şi   evaluarea   impactului    asupra
mediului.............33
        2.5.4.                        Opţiuni                        pentru
   viitor....................................................................
   ..34
      2.6.Concluzii privind finanţarea reducerii şi controlului
         poluării in ţările dezvoltate ………………………………………..….…37
CAPITOLUL           3:           PROTECŢIA            MEDIULUI            ÎN
        ROMÂNIA......................................39
             3.1.         Starea         mediului         în         România
....................................................................39
              3.1.1.      Caracteristici      ale      perioadei       1990-
    2003.........................................................39
                                    3.1.2.                            Cadrul
instituţional...............................................................
.................41
                                  3.1.3.                           Calitatea
mediului....................................................................
..................42
                                       3.1.3.1.                    Calitatea
aerului.....................................................................
...42
                                  3.1.3.2.                        Calitatea
        apei................................................................
        ..............43
      3.2.Finanţarea    investiţiilor    pentru     mediu     în     România
   .....................................................44
                        3.2.1.                 Fondul                 pentru
Mediu.......................................................................
...........45
            3.2.1.1. Problematica generală a Fondului pentru Mediu din
                              România               (Legea               nr.
73/2000™).....................................................45
                  3.2.1.2.         Evoluţia         Fondului         pentru
        Mediu..................................................49
      3.3. Recomandări şi concluzii privind Fondul pentru Mediu
                                                                        din
   România...................................................................
   ................58
3.3.1.Recomandari...........................................................
..............................58
               3.3.2.      Concluzii       privind       Fondul       pentru
   Mediu................................................60
CAPITOLUL              4:               PROIECTAREA               APLICAŢIEI
        INFORMATICE............................61
      4.1.Descrieira
aplicaţiei..................................................................
...............63
BIBLIOGRAFIE
        SELECTIVĂ...........................................................
        ..............................68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu