Protejarea mediului

                                 INTRODUCERE
                                 CAPITOLUL I
     PRINCIPALELE PREOCUPĂRI INTERNAŢIONALE PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI
      1.1. Conferinţa de la Stockholm -1972
      1.2. Conferinţa de la Rio de Janeiro -1992
            1.3. Conferinţa de la Johannesburg -2002
                                CAPITOLUL  II
                      CONFERINŢA  DE  LA  JOHANNESBURG
      2.1.   Pregătirea  conferinţei
      2.2. Obiectivele conferinţei
       2.3.Principiile conferinţei
            2.4.Strategia impusă statelor în vederea protejării mediului
      2.5. Documente adoptate
                                CAPITOLUL III
                       PROTEJAREA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA
      3.1.Principii privind protejarea mediului în ţara noastră preluate din
principalele conferinţe internaţionale
3.2. Acte normative cu privire la protejarea mediului
                                  CONCLUZII
                                BIBLIOGRAFIE
Pagini 75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu