Provocarile care stau in fata agriculturii Romaniei in contextul Uniunii Europene

CUPRINS
Partea I.      Dinamica politicii agricole comune
1. AGRICULTURA ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ LA NIVELUL UNIUNII  EUROPENE.PRIORITĂŢI
ŞI MECANISME DE FINANŢARE
      1.1.  Priorităţile  strategiilor   agricole   şi   rurale   comunitare
………………………...2
      1.2  Reforma PAC din anul 2003 şi implicaţii asupra ţărilor  candidate
……….....4
           1.2.1. Obiective. Principii…………………………………………………4
           1.2.2. Propunerile CE de adaptare a reformei PAC si a Tratatului
           de aderare în cadrul procesului de extindere a UE…………………………...8
      1.3.  Principii  de  bază  ale  viitoarelor   politici   în   domeniul
      dezvoltării rurale…….11
      1.4. Mecanismele de finanţare a agriculturii şi dezvoltării rurale din
UE.............12
      1.5. Mecanismele de finanţare a agriculturii şi dezvoltării rurale din
      noile state membre în 2004-2006……………………………………………………………13
      1.6. Diversitatea zonelor rurale şi a modului de combinare a măsurilor
      de   finanţare   specifice   în    statele    membre    ale    Uniunii
      Europene…………………….14
Partea  II.   Identificarea  problemelor  prioritare  ale  agriculturii   si
dezvoltarii rurale in Romania
2. POZITIA ROMANIEI IN AGRICULTURA SI MEDIUL RURAL EUROPEAN. ABORDARI
COMPARATIVE
      2.1 Sectorul agro-alimentar şi rural în România…………………………………15
      2.2. Comertul exterior cu produse agricole al României ………………………..22
      2.3. Structura exploatării terenurilor agricole……………………………………26
      2.4. Ponderea agriculturii organice………………………………………………29
      2.5.   Structuri   socio-economice   ale    populaţiei    rurale    şi
agricole…………………29
      2.6. Veniturile şi cheltuielile populaţiei în mediul rural…………………………33
      2.7. Infrastructura si serviciile în mediul rural…………………………………...35
3. EFECTE ALE ADERĂRII ASUPRA AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
      3.1. Impactul  asupra  pieţelor  agricole  şi  veniturilor  în  ţările
CE………………...39
      3.2. Rezultate ale negocierilor celor 10 noi membri……………………………..40
4. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR PRIORITARE ALE AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
       4.1. Analize SWOT…………………………………………………………………41
       4.2. Tabel synoptic………………………………………………………………….43
Partea III   Ierarhizarea  masurilor  prioritare  de  dezvoltare  rurala  si
agricola
5. IERARHIZAREA PRIORITATILOR DE DEZVOLTARE RURALA SI AGRICOLĂ
      5.1.  Principii  generale–Abordări   diferenţiate,   în   funcţie   de
specificul teritorial...54
      5.2.   Ierarhizarea   priorităţilor   de   dezvoltare   agricolă    şi
rurală……………………56
Bibliografie
............................................................................
........................................65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu