RASPUNDEREA DISCIPLINARA A FUNCTIONARILOR PUBLICI POTRIVIT LEGISLATIEI DIN ROMANIA

trativ”, Editura     |
|Petria                             |Independenţa Economică, 2004       |
|Iordan Nicola                      |Drept administrativ”, Editura      |
|                                   |Universităţii „Lucian Blaga” din   |
|                                   |Sibiu 2005                         |
|Iorgovan Antonie                   |„Tratat de drept administrativ”,   |
|                                   |Ediţia a III-a, vol. I, Editura All|
|                                   |Beck, Bucureşti 2000               |
|Popescu Sofia                      |„Teoria generală a dreptului”,     |
|                                   |Bucureşti 2001                     |
|Prisăcaru Valentin                 |Tratat  de drept administrativ     |
|                                   |român”, Editura Lumina Lex,        |
|                                   |Bucureşti 1993                     |
|Ştefănescu I. T.                   |  Tratat de dreptul muncii”, vol. I|
|Tofan Dana Apos

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu