Raspunderea disciplinara a salariatilor si a functionarilor publici

                                   Cuprins
Introducere
                                          - 3 -
Capitolul I. Disciplina muncii. Aspecte de bază.
                    - 5 -
     1. Noțiunea de "disciplina muncii"
                                                              - 6 -
     2. Trăsături specifice disciplinei muncii
                                                             - 8 -
     3. Izvoarele de drept în disciplina muncii
                                                           - 9 -
     4. Căile de înfăptuire a disciplinei muncii
                                                          - 10 -
     5. Definiția răspunderii disciplinare
                                                             - 11 -
     6. Specificul și condițiile răspunderii disciplinare
                                                       - 12 -
     7. Trăsături caracteristice ale răspunderii disciplinare
                                                    - 15 -
     8. Obiectul abaterii disciplinare. Latura obiectivă
                                                     - 16 -
     9. Subiectul abaterii disciplinare. Latura subiectivă
                                                     - 16 -
    10. Cauze care apără de răspundere ( cauze de exonerare sau
        neresponsabilitate )                           - 17 -
Capitolul II. Cumulul răspunderii disciplinare cu alte forme de răspundere
juridică.
                                            - 21 -
      1. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea patrimonială
                                   - 21 -
      2. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală
                                      - 21 -
      3. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea contravențională
                                - 23 -
Capitolul III. Sancționarea disciplinară.Tipuri de sancțiuni.
          - 24 -
     1. Noțiunea sancțiunii disciplinare
                                                            - 24 -
     2. Clasificarea sancțiunilor disciplinare
                                                          - 25 -
     3. Enumerarea sancțiunilor disciplinare și principiile de drept care
        guvernează răspunderea disciplinară  (sancțiuni generale )
                           - 27 -
     4. Sancțiuni disciplinare speciale
                                                             - 33 -
     5. Sancțiuni disciplinare aplicabile personalului medical
                                               - 35 -
     6. Sancțiuni disciplinare aplicabile judecătorilor și procurorilor
                                             - 36 -
     7. Sancțiuni disciplinare aplicabile avocaților ( profesia liberală )
                                                  -37 -
     8. Sancțiuni disciplinare aplicabile funcționarilor publici
                                                 - 37 -
     9. Sancțiuni disciplinare aplicabile personalului didactic
                                                - 38 -
    10. Procedura aplicării și executării sancțiunilor
        disciplinare.Preliminarii.                            - 38 -
    11. Organe competente să aplice sancțiuni disciplinare
                                                - 39 -
    12. Cercetarea abaterii disciplinare
                                                             - 42 -
    13. Individualizarea și aplicarea sancțiunii disciplinare
                                                   - 46 -
    14. Termenele de aplicare a sancțiunilor disciplinare
                                                  - 47 -
    15. Decizia de sancționare
                                                                 - 48 -
    16. Executarea sancțiunilor disciplinare
                                                          - 49 -
Capitolul IV. Contestația și reabilitarea disciplinară.
                 - 50 -
     1. Contestația. Reglementare
                                                              - 50 -
     2. Reguli procedurale de soluționare a contestației. Consecințele
        admiterii                         - 50 -
     3. Problema înlocuirii sancțiunii disciplinare
                                                       - 53 -
     4. Revocarea deciziei de concediere disciplinară
                                                    - 55-
     5. Reabilitarea disciplinară. Necesitatea reglementării
                                                 - 56 -
     6. Reabilitarea disciplinară reglementată de acte normative speciale
                                        - 57 -
Studiu de caz
                                        - 59 -
Concluzii
                                          - 72 -
Bibliografie
                                         - 73 -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu