Raspunderea disciplinară a salariatilor si a functionarilor publici

Cuprins
Introducere                                                                                                           - 3 -                                                                                                 
Capitolul I. Disciplina muncii. Aspecte de bază.                                                - 5 -                                  
    Noțiunea de "disciplina muncii"                                                                                            - 6 -                                                                                                     
    Trăsături specifice disciplinei muncii                                                                                    - 8 -                                                       
    Izvoarele de drept în disciplina muncii                                                                                 - 9 -                                                                 
    Căile de înfăptuire a disciplinei muncii                                                                               - 10 -                                                  
    Definiția răspunderii disciplinare                                                                                        - 11 -                                                 
    Specificul și condițiile răspunderii disciplinare                                                                   - 12 -                                          
    Trăsături caracteristice ale răspunderii disciplinare                                                            - 15 -                                     
    Obiectul abaterii disciplinare. Latura obiectivă                                                                  - 16 -                                       
    Subiectul abaterii disciplinare. Latura subiectivă                                                                - 16 -                                  
    Cauze care apără de răspundere ( cauze de exonerare sau neresponsabilitate )                           - 17 -  
Capitolul II. Cumulul răspunderii disciplinare cu alte forme de răspundere juridică.                                                                                                               - 21 -
1. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea patrimonială                                           - 21 -
2. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală                                                    - 21 -
3. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea contravențională                                    - 23 -
Capitolul III. Sancționarea disciplinară.Tipuri de sancțiuni.                         - 24 -
    Noțiunea sancțiunii disciplinare                                                                                        - 24 -
    Clasificarea sancțiunilor disciplinare                                                                                - 25 -
    Enumerarea sancțiunilor disciplinare și principiile de drept care guvernează răspunderea disciplinară  (sancțiuni generale )                                                                                                 - 27 -
    Sancțiuni disciplinare speciale                                                                                          - 33 -
    Sancțiuni disciplinare aplicabile personalului medical                                                     - 35 -
    Sancțiuni disciplinare aplicabile judecătorilor și procurorilor                                          - 36 -
    Sancțiuni disciplinare aplicabile avocaților ( profesia liberală )                                            -37 -
    Sancțiuni disciplinare aplicabile funcționarilor publici                                                     - 37 -
    Sancțiuni disciplinare aplicabile personalului didactic                                                     - 38 -
    Procedura aplicării și executării sancțiunilor disciplinare.Preliminarii.                            - 38 -
    Organe competente să aplice sancțiuni disciplinare                                                          - 39 -
    Cercetarea abaterii disciplinare                                                                                         - 42 -
    Individualizarea și aplicarea sancțiunii disciplinare                                                          - 46 -
    Termenele de aplicare a sancțiunilor disciplinare                                                             - 47 -
    Decizia de sancționare                                                                                                       - 48 -
    Executarea sancțiunilor disciplinare                                                                                  - 49 -
Capitolul IV. Contestația și reabilitarea disciplinară.                                      - 50 -
    Contestația. Reglementare                                                                                                 - 50 -
    Reguli procedurale de soluționare a contestației. Consecințele admiterii                         - 50 -
    Problema înlocuirii sancțiunii disciplinare                                                                        - 53 -
    Revocarea deciziei de concediere disciplinară                                                                   - 55-
    Reabilitarea disciplinară. Necesitatea reglementării                                                         - 56 -
    Reabilitarea disciplinară reglementată de acte normative speciale                                   - 57 -
Studiu de caz                                                                                                       - 59 -
Concluzii                                                                                                             - 72 -
Bibliografie                                                                                                         - 73 -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu