Răspunderea juridică a funcţionarilor publici

Introducere...........3     Capitolul I.  Aspecte generale privind răspunderea juridică a funcţionarilor publici     5  1.1. Noţiunea şi trăsăturile caracteristice răspunderii juridice a funcţionarilor publici  5  1.2. Scopul şi principiile răspunderii juridice a funcţionarilor publici..... 11  1.3. Temeiul şi condiţiile răspunderii juridice a funcţionarilor publici..... 16     Capitolul II Formele răspunderii juridice a funcţionarilor publici........... 22  2.1.Răspunderea administrativă.............................................................. 22  2.1.1. Răspunderea administrativ - disciplinară...................................... 25  2.1.2. Răspunderea administrativ-patrimonială...................................... 40  2.1.3. Răspunderea administrativ - contravenţională.............................. 43  2.2. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici...................................... 50  2.3. Răspunderea penală a funcţionarilor publici.................................... 56     Încheiere..........................................................................................64  Bibliografie.......................................................................................66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu