Raspunderea penala pentru contrabanda

Capitolul 1. Referinţe generale asupra contrabandei 5  1.1. Caracteristica generală a infracţiunilor economice şi a contrabandei 5  1.2. Metodele contrabandei 15  1.3. Consecinţele contrabandei 22  1.4. Controlul asupra contrabandei 23     Capitolul 2. Componenţa infracţiunii de contrabandă. 34  2.1. Obiectul infracţiunii de contrabandă. 34  2.2. Latura obiectivă a infracţiunii de contrabandă. 44  2.3. Subiectul infracţiunii de contrabandă. 54  2.4. Latura subiectivă a infracţiunii de contrabandă. 58     Capitolul 3. Răspunderea penală pentru contrabandă. 62  3.1. Răspunderea penală – formă distinctă a răspunderii juridice. 62  3.2. Răspunderea penală pentru contrabandă. 77     Concluzii 81  Bibliografie  84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu