Răspunderea penală pentru terorism

Caracteristica generală a tezei...............3     Capitolul I. Istoricul terorismului..............6  1. Istoricul apariţiei şi evoluţiei terorismului........................................6  1.1. Terorismul clasic......................................................................8  1.2. Terorismul ante şi interbelic......................................................11  1.3. Terorismul în timpul celui de al II-lea Război Mondial...................12  1.4. Terorismul contemporan............................................................14  2. Cauzele şi motivaţiile terorismului postbelic...................................26  3. Tendinţele terorismului contemporan.............................................29     Capitolul II. Componenţa infracţiunii de terorism şi răspunderea pentru terorism.........33  2.1. Obiectul.....................................................................................33  2.2. Latura obiectivă...........................................................................45  2.3. Subiectul....................................................................................49  2.4. Latura subiectivă.........................................................................53  2.5. Răspunderea penală pentru terorism.............................................55     Capitolul III. Combaterea terorismului...........................................61  3.1. Măsuri de profilaxie şi combatere a infracţiunii de terorism.............61  3.2. Prevenirea şi reprimarea terorismului prin prisma Convenţiei de la Geneva adoptată la 16 noiembrie 1937   67  3.3. Terorismul în Republica Moldova.................................................73     Concluzii şi recomandări...................................................................78  Bibliografie......................................................................................81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu