Reactia ecofiziologica a graului fata de tipul de fertilizare organica

Cuprins
PARTEA GENERALĂ
CAPITOLUL I
IMPORTANŢA, BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA GRÂULUI
        1. IMPORTANŢA CULTURII GRÂULUI
1.2. BIOLOGIA GRÂULUI
1.2.1.Răspândirea culturii grâului
1.2. Sistematică. Origine. Soiuri.
1.2.3.Particularităţi biologice
        4. Structura producţiei la grâu
1.3. ECOLOGIA GRÂULUI
1.3.1. Cerinţele grâului faţă de căldură
1.3.2. Cerinţele grâului faţă de umiditate
1.3.3. Cerinţele grâului faţă de sol
1.3.4. Zone ecologice ale culturii grâului
CAPITOLUL  2
NUTRIŢIA MINERALĂ A PLANTELOR CU AZOT
2.1. ROLUL FIZIOLOGIC AL AZOTULUI LA PLANTE
2.1.1. Forma din sol.
2.1.2. Forma de absorbţie
2.1.3. Prezenţa în plante
2.1.4. Acţiuni specifice
2.1.5. Simptomele de carenţă şi exces
2.2. PARTICULARITĂŢI ALE NUTRIŢIEI MINERALE CU AZOT LA GRÂU
CAPITOLUL III
CARACTERISTICILE PROCESULUI DE
FOTOSINTEZĂ LA PLANTE
3.1. ORGANELE ŞI ORGANITELE FOTOSINTEZEI
3. 2. PIGMEŢII FOTOSINTETICI
3.2.1. Plasarea în cloroplaste.
3.2.1. Extragerea şi separarea pigmenţilor
3.2.2. Compoziţia chimică a pigmenţilor fotosintetici.
3.2.3. Sistemele fotosintetice
3.3. ALŢI PIGMENŢI FOTORECEPTORI
PARTEA SPECIALĂ
CAPITOLUL IV
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII.
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE
      4.1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII
4.2. MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE
CAPITOLUL V
CADRUL NATURAL
ŞI CONDIŢIILE DE EXPERIMENTARE
5.1. PREZENTAREA UNITĂŢII
5.2. AŞEZARE GEOGRAFICA
5.3. GEOMORFOLOGIA ŞI HIDROLOGIA ZONEI
5.4. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE CLIMEI
5.4.1. Regimul termic
5.4.2. Regimul pluviometric
5.4.3. Lumina
5.4.4. Nebulozitatea.
5.4.5. Regimul eolian
5.5. CARACTERIZAREA SOLULUI
5.6. FLORA CULTIVATĂ ŞI SPONTANĂ DIN ZONĂ
CAPITOLUL VI
REZULTATE OBŢINUTE
6.1. REACŢIA ECOFIZIOLOGICĂ A GRÂULUI FAŢĂ DE TIPUL DE FERTILIZARE ORGANICĂ
6.1.1. Efectul agrofondului asupra creşterii organelor aeriene
6.1.2. Efectul agrofondului asupra conţinutului de pigmenţi foliari
6.1.3. Efectul agrofondului asupra stării fitosanitare a plantelor.
6.1.4. Efectul agrofondului asupra unor elemente ale producţiei.
6.2. REACŢIA ECOFIZIOLOGICĂ A GRÂULUI FAŢĂ DE FERTILIZAREA MINERALĂ CU
DIFERITE DOZE DE AZOT
6.2.1. Efectul fertilizării cu diferite doze de azot asupra creşterii
organelor aeriene.
6.2.2. Efectul fertilizării cu diferite doze de azot asupra conţinutului de
pigmenţi foliari
6.2.3. Efectul fertilizării cu diferite doze de azot asupra stării
fitosanitare a plantelor.
6.2.4. Efectul fertilizării cu diferite doze de azot asupra unor elemente
ale producţiei.
BIBLIOGRAFIE
Pagini 59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu