Realizarea unui sistem informatic pentru desfacerea stocurilor de mărfuri - aplicație la societatea comercială Dalia SRL

INTRODUCERE     CAP. 1 APROVIZIONAREA TEHNICO-MATERIALA SI ACTIVITATEA DE DESFACERE-VANZARE A PRODUSELOR 1.1. Notiuni generale privind activitatea de aprovizionare si de desfacere 1.2.Gestiunea economica a stocurilor 1.2.1. Stocurile – definitie, rol, functii si natura ecomica 1.2.2. Tipologia stocurilor de materile 1.2.3. Modalitati de exprimare a stocurilor 1.2.4. Factorii care influenteaza nivelul de formare al stocurilor 1.2.5 Lipsa de stoc, suprastocarea si stocurile neeconomice 1.3. Activitatea de desfacere – vanzare a produselor 1.3.1 Elemente caracteristice vanzarilor de produse 1.3.2 Vanzarile complexe si functiile serviciilor 1.3.3 Indicatori de evaluare a programelor de desfacere a produselor 1.3.4 Activitatea de desfacere a produselor finite     CAP. 2 PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE ‘DALIA’ S.R.L. SI A ACTIVITATII DE DESFACERE DIN CADRUL ACESTEIA 2.1 CARACTERISTICI GENERALE ALE SOCIETATII COMERCIALE ‘DALIA’ S.R.L. 2.1.1. PROFILUL UNITATII 2.1.2. OBIECTIVELE AGENTULUI ECONOMIC 2.1.3. RELATIILE DE COLABORARE CU ALTI AGENTI ECONOMICI 2.1.4. ORGANIGRAMA SOCIETATII COMERCIALE 2.2.PREZENTAREA ACTIVITATII DE DESFACERE DIN CADRUL SOCIETATII DALIA S.R.L. 2.3. SARCINILE SI ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE     CAP. 3 ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT 3.1. CONCEPTUL DE SISTEM INFORMATIONAL 3.2. SUBSISTEMUL INFORMATIONAL AL SOCIETATII COMERCIALE DALIA S.R.L. PRIVIND DESFACEREA DE MARFA 3.2.1. IESIRILE SISTEMULUI 3.2.2. INTRARILE SISTEMULUI 3.3. APRECIERI REFERITOARE LA SUBSISTEMUL INFORMATIONAL ACTUAL     CAP. 4 PROIECTAREA SUBSISTEMULUI INFORMATIC DESFACEREA STOCURILOR DE MARFA 4.1. STRUCTURA DE BAZA A SUBSISTEMULUI PROPUS SI ARIA SA DE CUPRINDERE 4.4. DESCRIEREA BAZEI DE DATE RELATIONALE 4.5. DESCRIEREA BAZEI DE DATE RELATIONALE     Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu