Reforma fiscală

Introducere  3     CAPITOLUL I. ETAPELE REFORMEI FISCALE  6  1.1. Caracteristica generală a sistemului fiscal şi conceptul de reformă fiscală  6  1.2. Necesitatea efectuării reformei fiscale   9  1.3. Etapele reformei fiscale   14     CAPITOLUL II. INFLUIENŢA REFORMEI FISCALE ASUPRA PRINCIPALELOR IMPOZITE  23  2.1. Impozit pe venit  23  2.2. TVA   34  2.3. Accize  56     CAPITOLUL III. POLITICA BUGETAR-FISCALĂ   65  3.1. Dinamica veniturilor bugetare din încăsarea principalelor impozite  65  3.2. Presiunea fiscală   70  3.3. Politica bugetar-fiscală   73     Încheiere   83  Bibliografie    85  Anexe 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu