Reforma hrisantica si intepretarea notatiei hrisantice in spatiul grecesc si romanesc

Introducere       5
“Muzică bizantină” sau “muzică psaltică” ?   7
Notaţia cucuzeliană        27
Predecesori ai Reformei hrisantice  41
Semnele notaţiei prehrisantice şi simplificările aduse de reformatori  59
Actele patriarhale cu privire la noua metodă 93
Reacţii adverse faţă de Reforma hrisantică   102
Semnele studiate de teoreticianul Simon Karas         126
Românirea cântărilor       156
Rolul Mitropolitului Veniamin Costache în aplicarea Reformei în Moldova
194
Interpretarea notaţiei hrisantice în spaţiul românesc şi grecesc       212
Concluzii         221
Bibliografie      225

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu