Regimul juridic al nulitatii actului juridic civil

      CUPRINS
      SECŢIUNEA I
      NOŢIUNE. FUNCŢII. DELIMITARE
      SUBSECŢIUNEA I
      1. Definiţia nulităţii actului juridic civil
         .........................................5
                       2.                  Sediul                   materiei
.......................................................................7
                3.           Concepţia            despre            nulitate
......................................................7
      SUBSECŢIUNEA a-II-a
           Funcţiile       nulităţii       actului       juridic       civil
.............................................9
      SUBSECŢIUNEA a-III-a
            Delimitarea nulităţii actului juridic civil de alte sancţiuni de
      drept                                                            civil
      .......................................................................
      ......................10
      1.                Nulitate                –                Rezoluţiune
         ..........................................................11
      2.                Nulitate                 –                 Reziliere
         ...............................................................13
                  3.             Nulitate             –             Revocare
..............................................................14
                 4.            Nulitate             –             Caducitate
.............................................................15
                5.           Nulitate           –            Inopozabilitate
......................................................17
         6.    Nulitate    –    Reducţiunea     liberalităţilor     excesive
......................19
                 7.            Nulitate            –             Inexistenţă
............................................................20
                              SECŢIUNEA a-II-a
                                 CLASIFICARE
      SUBSECŢIUNEA I
          Clasificarea      nulităţilor      actului      juridic      civil
.................................23
                              SECŢIUNEA a-III-a
      SUBSECŢIUNEA I
      CAUZELE DE NULITATE
                      1.                 Prezentare                 generală
...........................................................31
             2.         Cauzele         de         nulitate         absolută
..............................................32
             3.         Cauzele         de         nulitate         relativă
................................................35
      SUBSECŢIUNEA a-II-a
              REGIMUL   JURIDIC   AL   NULITÀŢII    ABSOLUTE    A    ACTULUI
                                          JURIDIC                      CIVIL
      .......................................................................
      ...36
      SUBSECŢIUNEA a-III-a
            REGIMUL JURIDIC AL NULITÀŢII RELATIVE A ACTULUI    JURIDIC CIVIL
      .......................................................................
      ...43
      SUBSECŢIUNEA a-IV-a
               DEOSEBIRI     DE    REGIM     JURIDIC     ÎNTRE     NULITATEA
                         ABSOLUTÀ        ŞI        NULITATEA        RELATIVÀ
      ....................................51
      SUBSECŢIUNEA a-V-a
      NULITATEA  ÎN DREPTUL FAMILIEI ..................................52
                              SECŢIUNEA a-IV-a
                  EFECTELE NULITÀŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL
      SUBSECŢIUNEA I
                   Definiţia               efectelor               nulităţii
.......................................................55
      SUBSECŢIUNEA a-II-a
      PRINCIPIILE EFECTELOR NULITÀŢII ..............................58
             1. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii
                         ........................58
               2. Principiul restabilirii situaţiei anterioare
                        ..........................60
      3. Principiul desfiinţării actelor juridice subsecvente  ca  urmare  a
      anulării                        actului                        iniţial
      ..................................................................66
      SUBSECŢIUNEA a-III-a
      PRINCIPIILE DE DREPT CARE ÎNLÀTURÀ REGULA - QUOD  NULLUM  EST,  NULLUM
      PRODUCIT EFECTUM -...................72
      1.        Principiul        conversiunii        actului        juridic
......................................73
      2.       Principiul       „error       communis       facit       ius”
......................................77
      3. Principiul răspunderii civile delictuale
....................................78
                               SECŢIUNEA a-V-a
                                 CONCLUZII                            FINALE
................................................................79
      SECŢIUNEA a-VI-a
            PRACTICÀ JUDICIARÀ ÎN MATERIA NULITÀŢII  ACTULUI  JURIDIC  CIVIL
      .......................................................................
      ...81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu