Regimul Juridic de Protectie a Apelor Subterane

P l a n u l :
   1.                                                                     I.
   Întroducere...............................................................
   ...............................3
           2.        II.Reglementarea        juridica        a        apelor
subterane.............................................4
        2.1   Baza   normativă   a   apelor    subterane    în    Republica
        Moldova...........4
        2.2 Dreptul la proprietate asupra  apelor  subterane  si  structura
        autorizatiilor......................................................
        ....................................5
        2.3      Asigurarea      cu      apă      potabilă       calitativă
        .............................................7
        2.4     Pîrghiile     economice     ale     gestionării      apelor
        subterane....................8
        2.5    Planificarea     utilizării     şi     protectiei     apelor
        subterane......................9
   3.     III.Cadrul      instituţional      al      gestionarii      apelor
      subterane...........................10
        3.1        Structura        competentei        organelor         de
        stat........................................10
        3.2           Obligatiile           bineficiarilor           apelor
        subterane....................................11
        3.3        Monitoringul         şi         cadastrul         apelor
        subterane...................................14
        3.4    Răspunderea    pentru    incălcarea    legislaţiei    apelor
        subterane.........15
   4.  IV  Problemele  controlului  de   stat   in   domeniu   in   practica
      internatională....16
        1.                      Poluarea                      apelor.......
           .................................................................
           .....17
   5.    V.     Reglementarea     apelor     subterane     în     legislatia
      SUA..................................20
   6.      VI.      Reglementarile      UE      în      domeniul      apelor
      subterane............................21
   7. VII.
      Concluzie..............................................................
      ..............................22
   8.
      VIII.Bibliografie.......................................................
      .................................26

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu