Reglementarea activitatii de creditare a bancii comerciale

Introducere.. 3     Capitolul I. Activitatea de creditare ca activitate de bază a băncilor comerciale.. 6  1.1. Definirea creditului ca factor important de creştere economică. Esenţa şi elementele constituitive ale creditului bancar 6  1.2. Funcţiile social-economice ale creditului şi tipologia formelor de credit 8  1.3. Băncile comerciale ca instituţii principale în procesul de creditare. 18     Capitolul II. Reglementarea activităţii de creditare a băncilor comerciale în Republica Moldova.. 27  2.1. Politica de creditare a băncilor comerciale. 27  2.2. Probleme legate de reglementarea şi supravegherea procesului de creditare şi căile lor de soluţionare  39     Capitolul III. Analiza sistemului de credit din Republica Moldova.. 47  3.1. Analiza sistemului de credit în RM... 47  3.2. Analiza politicii şi activităţii de creditare a BC „FinComBank” SA.. 54  3.3. Aspecte privind crearea condiţiilor pentru creditarea economiei naţionale. 64     Concluzii şi recomandări. 71  Bibliografie.. 75  Anexe.. 78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu