Reglementarea juridică a circulatiei valorilor mobiliare

Introducere. 2     Capitolul I. Aspecte generale cu privire la valorile mobiliare. 5  1.1. Conceptul de valori mobiliare. 5  1.2. Cadrul normativ al Republicii Moldova cu privire la valorile mobiliare. 10  1.3. Clasificarea valorilor mobiliare. 20     Capitolul II. Reglementarea emisiunii valorilor mobiliare. 38  2.1. Reglementarea emisiunii valorilor mobiliare . 38  2.2. Persoanele împuternicite să emită valori mobiliare. 51  2.3. CNVM – organul de stat responsabil de înregistrarea emisiunilor valorilor mobiliare. 54     Capitolul III. Reglementarea circulaţiei valorilor mobiliare. 58  3.1. Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare. 58  3.2. Reglementarea juridică a circulaţiei valorilor mobiliare în cadrul pieţei bursiere. 65  3.3. Reglementarea juridică a circulaţiei valorilor mobiliare în cadrul pieţei extrabursiere. 69     Încheiere. 72  Bibliografie  74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu