Reglementarea operatiunilor bancare in Republica Moldova si caile principale de imbunatatire

Introducere. 2     Capitolul I. Caracteristica generală a activităţii băncii comerciale. 5  1.1. Evoluţia băncii comerciale BC  „Banca de Economii”SA.. 5  1.2. Analiza activităţii BC „Banca de Economii” S.A. 12  1.3. Analiza comparativă a BC „Băncii de Economii” cu BC „Victoriabank” SA.. 20     Capitolul II. Reglementarea operaţiunilor pasive ale băncilor comerciale. 21  2.1. Reglementarea operaţiunilor pasive ale băncilor comerciale. 21  2.2. Reglementarea operaţiunilor bancare cu certificate de depozit şi de economii 28     Capitolul III. Reglementarea operaţiunilor active ale băncilor comerciale. 35  3.1. Reglementarea operaţiunilor active ale băncilor comerciale. 35  3.2. Reglementarea operaţiunilor valutare ale băncilor comerciale. 42  3.3. Reglementarea operaţiunilor bancare cu cambii şi cecuri 50     Concluzii şi propuneri 53  Bibliografie. 56  Adnotare. 60  Annotation. 61  Anexe  62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu