Reintegrarea sociala a persoanei condamnate

                                   CUPRINS
   |CAP. I  SANCŢIUNILE ÎN DREPTUL PENAL…………………………...                  |1   |
|1.1. Noţiunea sancţiunii de drept penal…………..……….…………….            |1   |
|1.2. Sistemul sancţiunilor de drept penal……………………………….             |2   |
|1.3. Pedepsele………..………………………………………………….                            |3   |
|1.3.1.Scopul pedepselor…………………………………………….                          |3   |
|1.3.2.Funcţiile pedepselor……………….………..………………...                    |4   |
|1.3.3. Probleme ale executării pedepsei închisorii.………………...       |6   |
|1.4. Măsurile educative…………………………………………………                         |10  |
|CAP. II APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE                      |    |
|                    PROBAŢIUNE……….………………………………………….                |11  |
|2.1. Probaţiunea în unele ţări din Europa……………………………….             |11  |
|2.2. Probaţiunea – reformă în justiţia românească……………………...       |16  |
|2.2.1. Premisele activităţii de privaţiune…………………………...            |17  |
|2.2.2. Cadrul legislativ al activităţii de probaţiune .………………..    |21  |
|2.3. Aspecte practice ale activităţii de probaţiune……..………………..    |24  |
|2.3.1. Activitatea pe lângă instanţele de judecată…………………..        |24  |
|2.3.2. Activitatea în comunitate…………………………………….                    |26  |
| 2.3.3. Activitatea în penitenciar ……………………………………                  |30  |
|CAP. III REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CARE                   |    |
|                 EXECUTĂ PEDEPSE PRIVATIVE DE LIBERTATE………...      |32  |
|3.1. Psihologia persoanei deţinute……………………..………………..               |32  |
|3.1.1. Privarea de libertate – eveniment traumatic                 |    |
| în existenţa individului……………………………………...                         |35  |
|3.2. Activităţi menite să servească pregătirii unui deţinut pentru |    |
|liberarea sa din penitenciar…………………………………………                       |37  |
|3.2.1. Adaptarea procesului reeducativ în raport  cu               |    |
|personalitatea infractorului. Resocializare…………………..               |39  |
|3.2.2. Activitatea moral - religioasă în penitenciar în            |    |
|contextul regulilor europene………………………………...                        |44  |
|Activitatea cultural-educativă  în  penitenciar……………...            |46  |
|3.2.4. Regimul de muncă în penitenciar….………………………...               |57  |
|Necesitatea  organizării asistenţei postpenale  a foştilor         |    |
|deţinuţi……………………………………………………………..                                  |60  |
|3.3.1. Rolul factorilor de control social în integrarea            |    |
|postpenală a infractorilor……….…………….……………..                        |62  |
|CAP. IV REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CARE                    |    |
|               EXCECUTĂ PEDEPSE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE……         |65  |
|4.1. Alternative la pedeapsa închisorii………………………………….              |65  |
|4.2. Propuneri privind activitatea de probaţiune  în faza          |    |
|executării pedepselor neprivative de libertate……………..……….          |66  |
|4.2.1. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei……………..       |66  |
|4.2.2. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere…………        |68  |
|4.2.3. Executarea pedepsei la locul de muncă……………………...            |73  |
|4.2.4. Liberarea condiţionată……..………………………………...                   |73  |
|4.2.5. Măsurile în folosul comunităţii………………………………                 |75  |
|4.2.6. Amânarea pronunţării hotărârii judecătoreşti………………..        |77  |
|CAP.V DELINCVENŢA   JUVENILĂ…….....….…………………………                    |80  |
|5.1. Aspecte  teoretice privind delicvenţa juvenilă…………….……….      |80  |
|5.1.1. Sancţiunile aplicabile infractorilor minori…………………...       |82  |
|5.2. Prevenirea manifestărilor deviante în rândul adolescenţilor   |    |
|şi                                                                 |    |
|recuperarea socială a acestora……………………………………..                     |84  |
|5.3. Exigenţe funcţionale ale procesului de resocializare a        |    |
|adolescentului deviant……………………………………………..                          |85  |
|5.3.1.Caracterele procesului de resocializare……..………………..          |86  |
|5.3.2.Obiectivele resocializării şi principiile procesului         |    |
|de reintegrare socială…….……………….………………….                           |87  |
|5.4. Programe speciale de educaţie…………………...………………...              |89  |
|5.4.1. Sistemul de reeducare a minorului infractor în              |    |
|legislaţia  penală comparată…..……………………………..                       |89  |
|5.4.2. Sistemul de reeducare a minorilor infractori de la          |    |
|adoptarea Codului penal din 1969 până în prezent………….              |94  |
|5.4.3. Activitatea desfăşurată cu minorii. Opinii privind          |    |
|executarea pedepselor privative de libertate în cazul              |    |
| minorilor delicvenţi…….…………………………………...                           |95  |
|5.5. Propuneri privind activitatea de probaţiune în faza executării|    |
|măsurilor educative……………………..………..…………………                          |99  |
|CAP. VI. RECIDIVA – EFECT ŞI CAUZĂ A EŞECULUI INTEGRĂRII POSTPENALE|    |
|A INFRACTORILOR                                                    |105 |
|6.1. Psihologia recidivei………………………….………..……………                     |105 |
|6.2.Rolul societăţii în prevenirea recidivei şi a marginalizării   |    |
|perpetue a foştilor infractori………………………………………..                    |107 |
|CONCLUZII………………………………………………………………….                                |109 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu