Remediile criminalitatii din perspectiva cercetarii criminologice

Activităţile de prevenire urmăresc să reducă treptat acţiunea negativă şi
prin aceasta să contribuie la micşorarea numărului  şi  gravităţii  faptelor
de încălcare a legii penale. De observat, că  aceste  efecte  vor  influenţa
nemijlocit criminalitatea reală (adică numărul infracţiunilor care se  comit
în realitatea obiectivă, chiar dacă  nu sunt toate descoperite).
  În ceea ce ne priveşte, după o analiză aprofundată a mai  multor  teorii,
am împărţit prevenirea şi am analizat-o ca atare, astfel:
      1.  prevenirea  antedelictum  care  poate  fi   generală   (prevenirea
făcându-se prin mijloace ştiinţifice, combătând cauzele  care  determină  şi
condiţionează acest  fenomen)  şi  specială  (combaterea  unor  situaţii  şi
persoane care duc la comiterea crimei);

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu