Resurse nedepozitare ale bancilor comerciale, tipurile si importanta pentru activitatea bancii

INTRODUCERE……………3     CAPITOLUL I. ESENŢA ŞI STRUCTURA FORMĂRII REZULTATULUI FINANCIAR AL BĂNCII  1.1. Componenţa, evaluarea şi constatarea veniturilor băncii .......6 1.2. Definirea, conţinutul şi clasificarea cheltuielilor din activitatea băncii........10     CAPITOLUL II. CALCULAREA REZULTATULUI FINANCIAR AL BĂNCII  2.1. Caracteristica metodelor de determinare a rezultatului financiar al băncii ..........16  2.2. Analiza planului financiar în vederea obţinerii venitului bancar .............17  2.3. Implicaţiile riscurilor asupra veniturilor şi beneficiilor bancare ...........23     CAPITOLUL III. METODE ŞI CĂI DE UTILIZARE A PROFITULUI BĂNCII  3.1. Metode de majorare a capitalului propriu al băncii…………42  3.2. Achitarea dividendelor acţionarilor şi acoperirea  cheltuielilor ale anilor precedenţi……..47  3.3. Metode de investire a beneficiului băncii…………49  3.4. Modalităţi de perfecţionare a metodelor de utilizare a profitului băncii………52     CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI………55  BIBLIOGRAFIE……………58  ANEXE…………61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu