Rolul bancilor comerciale in activitatea de creditare

Cuprins
Capitolul I:
                 STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA  2
  1.1 Dinamica şi structura sistemului bancar      2
    1.1.1 Informaţii generale. Scurt istoric al sistemului bancar în
    România      2
    1.1.2. Numărul de bănci 6
    1.1.3 Structura de proprietate     6
    1.1.4 Concentrarea şi competiţia în sistem     10
    1.1.5 Număr de salariaţi      12
    1.1.6 Densitatea retelei      12
    1.1.7 Grupuri bancare   13
  1.2 Situaţia financiară a sistemului bancar      14
    1.2.1 Calitatea activelor     14
    1.2.2 Adecvarea capitalului   16
  1.3. Intermedierea financiară   17
    1.3.1 Gradul de monetizare    17
    1.3.2 Nivelul creditului bancar    19
    1.3.3 Privire comparativă     21
  1.4. Eficienţa sistemului bancar      22
    1.4.1 Marja de dobândă  22
    1.4.2 Creditele neperformante şi decizia politică   23
Capitolul II     18
ROLUL BĂNCILOR COMERCIALE ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE    18
  2.1 Informaţii generale   18
    2.1.1. Clasificarea creditelor     19
    2.1.2. Funcţiile creditului   19
  2.2 Principii şi reguli generale privind activitatea de creditare 24
  2.3 Clienţii   27
    2.3.1. Categorii de împrumutaţi    27
    2.3.2. Surse de informare cu privire la clienţii băncii   27
    2.3.3. Deschiderea conturilor la bancă   28
Capitolul III    30
REGULI PRUDENŢIALE ŞI ADMINISTRAREA RISCULUI. RISCUL DE ŢARĂ  30
  3.1 Asigurarea - modalitate modernă de acoperire a riscurilor
  creditelor de export 30
  3.2 Analiza şi evaluarea riscurilor creditelor de export    31
  3.3 Gestionarea riscurilor creditelor de export  31
  3.4 Garanţiile creditelor 31
  3.5 Reguli prudentiale    34
  3.6 Riscul de tara   35
Capitolul IV.    39
BILANŢUL BĂNCILOR COMERCIALE 39
  4.1 Informaţii generale   39
4.2 Politici contabile semnificative    39

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu