Rolul costurilor in fundamentarea deciziilor

CUPRINS
|Cap.1 Definirea, importanța și rolul costurilor la SC             |Pag.5  |
|Hidroconstrucția SA                                               |       |
|1.1. Definirea costurilor                                         |Pag.5  |
|1.2. Trăsăturile esențiale ale costurilor                         |Pag.7  |
|1.3. Importanța costurilor                                        |Pag.8  |
|Cap.2 Cheltuieli, costuri si rezultate la SC Hidroconstrucția SA  |Pag.10 |
|2.1. Cheltuieli si clasificarea lor la SC Hidroconstrucția SA     |Pag.10 |
|2.1.1 Clasificarea cheltuielilor după natura lor economică        |Pag.10 |
|2.1.2 Clasificarea cheltuielilor după locul de efectuare          |Pag.11 |
|2.1.3 Clasificarea cheltuielilor după modul de includere în costul|Pag.11 |
|producției                                                        |       |
|2.1.4 Clasificarea cheltuielilor după modul în care participă la  |Pag.12 |
|crearea de noi valori                                             |       |
|2.2. Costuri și clasificarea lor la SC Hidroconstrucția SA        |Pag12  |
|2.2.1 Clasificarea costurilor în funţie de modul de includere în  |Pag.14 |
|cheltuieli                                                        |       |
|2.2.2 Clasificarea costurilor în functie de gradul de incorporare |Pag.15 |
|2.3. IAS 2 si costurile                                           |Pag.16 |
|2.3.1 Costul stocurilor                                           |Pag.16 |
|2.3.2 Tehnici de masurare a costurilor                            |Pag.17 |
|2.3.3 Formule de determinare a costului                           |Pag.18 |
|2.4. Cheltuieli si rezultate la SC Hidroconstrucția SA            |Pag.18 |
|2.4.1 Relația cost-profit                                         |Pag.18 |
|2.4.2 Componentele profitului                                     |Pag.19 |
|Cap. 3 Metodele de calculatie a costurilor la SC Hidroconstrucția |Pag.21 |
|SA                                                                |       |
|3.1. Metode de calculaţie a costurilor de tip total               |Pag.22 |
|3.1.1 Metoda globală                                              |Pag.23 |
|3.1.2 Metoda pe faze                                              |pag.24 |
|3.1.3 Metoda pe comenzi                                           |Pag.26 |
|3.1.4 Metoda tarif-oră-maşină                                     |Pag.28 |
|3.2.Metode de calculaţie a costurilor de tip parţial              |Pag.29 |
|3.2.1 Metoda direct-costing                                       |Pag.29 |
|3.2.2 Metoda costurilor directe                                   |Pag.31 |
|Cap.4 Contabilitatea sintetică și analitică a cheltuielilor și    |Pag.32 |
|costurilor la SC                                                  |       |
|Hidroconstrucția SA                                               |       |
|4.1 Funcţiunea conturilor din grupa 90 – „Decontări interne       |Pag.32 |
|4.2 Funcţiunea conturilor din grupa 92 – „Conturi de calculaţie   |Pag.33 |
|Funcţiunea conturilor din grupa 93 – „Costul producţiei           |Pag.34 |
|Conturi proprii utilizate de întreprindere                        |Pag.35 |
|Cap.5 Studiu de caz privind principalele operațiuni care au loc la|Pag.36 |
|SC H Hidroconstrucția SA în luna Aprilie 2008 pentru calculul     |       |
|costurilor                                                        |       |
|5.1 Prezentarea societății                                        |Pag.36 |
|5.2 Reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni       |Pag.38 |
|privind calcularea                                                |       |
|costurilor prin metoda pe comenzi                                 |       |
|Cap.6 Rolul costurilor in fundamentarea deciziilor la SC          |Pag.51 |
|Hidroconstrucția SA                                               |       |
|6.1 Rolul contabilității de gestiune în realizarea funcțiilor     |Pag.51 |
|manageriale                                                       |       |
|6.2 Costul și deciziile manageriale                               |Pag.53 |
|Concluzii                                                         |Pag.56 |
|Bibligrafie                                                       |Pag.60 |
|Anexe                                                             |Pag.61 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu