Rolul costurilor in fundamentarea deciziilor

CUPRINS
|Cap.1 Definirea, importanța și rolul costurilor la SC      |Pag.5   |
|Hidroconstrucția SA                                        |        |
|        1.1. Definirea costurilor                          |Pag.5   |
|        1.2. Trăsăturile esențiale ale costurilor          |Pag.7   |
|        1.3. Importanța costurilor                         |Pag.8   |
|Cap.2 Cheltuieli, costuri si rezultate la SC               |Pag.10  |
|Hidroconstrucția SA                                        |        |
|        2.1. Cheltuieli si clasificarea lor la SC          |Pag.10  |
|Hidroconstrucția SA                                        |        |
|                  2.1.1  Clasificarea cheltuielilor după   |Pag.10  |
|natura lor economică                                       |        |
|                  2.1.2  Clasificarea cheltuielilor după   |Pag.11  |
|locul de efectuare                                         |        |
|                  2.1.3  Clasificarea cheltuielilor după   |Pag.11  |
|modul de includere în costul                    producției |        |
|                  2.1.4  Clasificarea cheltuielilor după   |Pag.12  |
|modul în care participă la crearea de noi valori           |        |
|        2.2. Costuri și clasificarea lor la SC             |Pag12   |
|Hidroconstrucția SA                                        |        |
|                  2.2.1  Clasificarea costurilor în funţie |Pag.14  |
|de modul de includere în cheltuieli                        |        |
|                  2.2.2  Clasificarea costurilor în functie|Pag.15  |
|de gradul de incorporare                                   |        |
|        2.3. IAS 2 si costurile                            |Pag.16  |
|                  2.3.1  Costul stocurilor                 |Pag.16  |
|                  2.3.2  Tehnici de masurare a costurilor  |Pag.17  |
|                  2.3.3  Formule de determinare a costului |Pag.18  |
|        2.4. Cheltuieli si rezultate la SC Hidroconstrucția|Pag.18  |
|SA                                                         |        |
|                   2.4.1   Relația cost-profit             |Pag.18  |
|                   2.4.2 Componentele profitului           |Pag.19  |
|Cap. 3 Metodele de calculatie a costurilor la SC           |Pag.21  |
|Hidroconstrucția SA                                        |        |
|         3.1. Metode de calculaţie a costurilor de tip     |Pag.22  |
|total                                                      |        |
|                   3.1.1  Metoda globală                   |Pag.23  |
|                   3.1.2  Metoda pe faze                   |pag.24  |
|                   3.1.3  Metoda pe comenzi                |Pag.26  |
|                   3.1.4  Metoda tarif-oră-maşină          |Pag.28  |
|         3.2.Metode de calculaţie a costurilor de tip      |Pag.29  |
|parţial                                                    |        |
|                   3.2.1  Metoda direct-costing            |Pag.29  |
|                   3.2.2  Metoda costurilor directe        |Pag.31  |
|Cap.4 Contabilitatea sintetică și analitică a cheltuielilor|Pag.32  |
|și costurilor la SC                                        |        |
|Hidroconstrucția SA                                        |        |
|         4.1  Funcţiunea conturilor din grupa 90 –         |Pag.32  |
|„Decontări interne                                         |        |
|         4.2  Funcţiunea conturilor din grupa 92 – „Conturi|Pag.33  |
|de calculaţie                                              |        |
| Funcţiunea conturilor din grupa 93 – „Costul producţiei   |Pag.34  |
| Conturi proprii utilizate de întreprindere                |Pag.35  |
|Cap.5  Studiu de caz  privind principalele operațiuni care |Pag.36  |
|au loc la SC                                               |        |
|H         Hidroconstrucția SA  în luna Aprilie 2008 pentru |        |
|calculul costurilor                                        |        |
|        5.1  Prezentarea societății                        |Pag.36  |
|        5.2  Reflectarea în contabilitate a principalelor  |Pag.38  |
|operațiuni privind calcularea                              |        |
|costurilor prin metoda pe comenzi                          |        |
|Cap.6  Rolul costurilor in fundamentarea deciziilor la SC  |Pag.51  |
|Hidroconstrucția SA                                        |        |
|        6.1  Rolul contabilității de gestiune în realizarea|Pag.51  |
|funcțiilor  manageriale                                    |        |
|        6.2  Costul și deciziile manageriale               |Pag.53  |
|Concluzii                                                  |Pag.56  |
|Bibligrafie                                                |Pag.60  |
|Anexe                                                      |Pag.61  |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu