Rolul ministerilor in realizarea politicii de ramura a statului

Introducere.. 3     Capitolul I. Consideraţii generale privind sistemul organelor administraţiei ministeriale.. 6  1.1. Originea şi natura juridică a adminiatraţiei ministeriale. 6  1.2. Noţiunea şi trăsăturile ministerelor ca autorităţi ale administraţiei publice centrale. 9  1.3. Organizarea administraţiei ministeriale. 15     Capitolul II. Sarcinile şi atribuţiile ministerelor în realizarea politicilor de ramura a statului. 24  2.1. Sarcinile şi rolul ministerelor de resort în realizarea politicii economice a statului 24  2.2. Funcţiile şi responsabilitatea ministerelor în realizarea politicii sociale şi celei cultural-ştiinţifice a statului 34  2.3. Atribuţiile şi importanţa ministerelor competente in realizarea politicii statului din domeniul administrativ şi de ocrotire a ordinii de drept 43     Capitolul III. Studiu de caz. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în elaborarea şi promovarea politicii de stat de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial şi a mediului rural.. 51  3.1. Misiunea şi direcţiile politicii ramurale. 51  3.2. Elaborarea  şi promovarea politicii statului în dezvoltarea stabilă şi durabilă a sectorului agroindustrial. 54     Concluzii. 58  Bibliografie.. 60  Anexe.. 64  Annotation  71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu