Rolul organizatiilor neguvernamentale si domeniul protectiei mediului natural

Introducere..........2     Capitolul I. Reglementarea juridică privind activitatea organizaţiilor neguvernamentale în domeniul protecţiei mediului natural........5  1.1. Apariţia şi evoluţia organizaţiilor neguvernamentale în Republica Moldova. Analiza legislaţiei cu privire la organizaţiile neguvernamentale......5  1.2. Statutul juridic al organizaţiilor în domeniul protecţiei mediului natural. Durabilitatea sectorului neguvernamental, relaţii cu comunitatea internaţională a ONG-urilor        27     Capitolul II. Protecţia mediului natural ca domeniu de activitate al ONG-urilor     35  2.1. Sarcinile ONG-urilor în domeniul protecţiei mediului natural............... 35  2.2. Aspectul internaţional al activităţii ONG-urilor ecologice. ONG-uri internaţionale de mediu.......58     Concluzii................................................................67  Anexe....................................................................71  Bibliografie..............................................................74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu