Rolul pietii de capital în procesul investitional

Capitolul I. Piaţa de capital – element fundamental într-o economie de piaţă  5  1.1. Noţiunea pieţei de capital. Noţiunea, esenţa şi conţinutul investiţiilor în valori mobiliare. 5  1.2. Piaţa de capital din Republica Moldova. 17  1.2.1. Piaţa bursieră. 19  1.2.2. Piaţa extrabursieră. 25     Capitolul II. Procesul Investiţional şi rolul acestuia în economie. 29  2.1. Procesul investiţional şi rolul acestuia în economie. Conceptul de investiţii. Structura investiţiilor. 29  2.2. Procesul investiţional în ţările cu economie de tranziţie. 35  2.3.Rolul stimulentelor în atragerea investiţiilor 46     Capitolul III. Procesul investiţional în valorile mobiliare şi piaţa secundară a  Republicii Moldova. 56  3.1. Eficienţa investiţiilor în valori mobiliare. 56  3.2. Rolul Bursei de Valori în procesul investiţional 59  3.3. Analiza pieţei de capital a Republicii a Moldova în contextul atragerii investirii în economie. 63     Concluzii 82  Bibliografie. 84 -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu