Rolul transportului aerian in dezvoltarea turismului (pe ţară “Franţa)

Introducere …………4  Capitolul I: Locul transportului aerian in turism si consideraţii teoretice privind interdependenţa relaţiei dintre turism şi transporturile aeriene. 1.1. Concepte şi definiţii uzuale în transporturile aeriene …………………………7 1.2. Scurt istoric al transporturilor aeriene ……………………………………….10 1.3. Forme de prestaţii folosite în traficul turistic aerian …………………………12 1.3.1. Cursele charter ……………………………………………………………..12 1.3.2. Cursele de linie …………………………………………………………….15 1.4. Aspecte privind evoluţia transporturilor turistice aeriene …………………...16  1.5. Sisteme de rezervare folosite in activitatea transporturilor aeriene……...…...18  1.6. Rolul si importanta transportului aerian in dezvoltarea activitatii turistice..............20     Capitolul II: Transportul aerian – componenta a transportului internaţional  2.1.Originea si dezvoltarea transportului aerian internaţional.................................22  2.2.Transporturile aeriene – o componenta a transportului internaţional...............23  2.3.Clasificarea serviciilor de transport aerian........................................................24  2.4.Asociaţia Internaţională a Transporturilor Aeriene…………………………...32  2.4.1. Convenţii şi reglementări internaţionale…………………………………...34     Capitolul III: Serviciile de transport aerian in Franta  3.1.Mijloacele de transport utilizate de turiştii francezi şi străini, în perioada     2006-2011.............39  3.1.1. Fluxuri turistice emiţătoare ……………………………………………… ..39  3.1.2. Fluxuri turistice receptoare ………………………………………………...42  3.2. Evoluţii ale transportului aerian în Franta …………………………………...45  3.2.1. Evoluţia traficului de pasageri în perioada 2006-2011 ………………….. ..45  3.2.2. Evoluţia mişcărilor de aeronave în perioada 2006-2011 ………………... ..46  3.3. Traficul de pasageri din Franta 2006-2011…………………………………..48  3.4. Aeroportul International  Charles De Gaulle………………………………..52  3.5. Compania aeriana AIR FRANCE…………………………………………...56     Concluzii ...............65  Bibliografie ............67  Anexe .....................69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu