Rolul transportului in promovarea turismului international

Introducere. 3  Adnotare. 6     Capitolul I. Locul transportului rutier şi aerian în cadrul economiei şi ca componentă de bază a prestaţiei turistice. 7  1.1. Rolul si importanţa transporturilor rutiere şi aeriene în cadrul economiei şi ca element constitutiv şi factor determinant al dezvoltării turismului 7  1.2. Conceptul de turism internaţional, definiţie şi clasificare. Teoria dezvoltării turismului 17  1.3. Etape în dezvoltarea mijloacelor de transport şi influenţa acestora în amplificarea circulaţiei turistice internaţionale. 26     Capitolul 2. Transporturile turistice rutier şi aerian - continut, particularităţi şi structură. 31  2.1. Analiza importantei transporturilor turistice rutiere. 31  2.2. Abordarea rolului transporturilor turistice aeriene. 37  2.3. Organismele internaţionale antrenate în reglementarea transportului rutier si aerian. 42     Capitolul III. Tendinţe ale dezvoltării transporturilor turistice rutiere şi aeriene în Republica Moldova  52  3.1. Situaţia curentă şi tendinţele generale a transportului turistic rutier din RM... 52  3.2. Tendinţe de evoluţie a transportului turistic aerien în Republica Moldova. 58     Concluzii 68  Bibliografie. 73  Lista abrevierilor utilizate. 76  Anexe. 77

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu