Sentimentul demnitatii si al mindriei nationale intextele medievale romanesti

INTRODUCERE     CAPITOLUL I. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA APARIȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII TEXTELOR MEDIEVALE ROMÂNEȘTI  1.1. Premisele apariției și dezvoltării literaturii române vechi  1.2. Mărturii ale scrisului românesc în perioada medievală  1.3. Însemnătatea textelor medievale românești     CAPITOLUL II. PREZENȚA SENTIMENTULUI DE DEMNITATE ȘI MÎNDRIE NAȚIONALĂ ÎN TEXTELE MEDIEVALE ROMÂNEȘTI  2.1. Contribuția cronicarilor în formarea și dezvoltarea conștiinței național-istorice  2.2. «Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie» - expresie a sentimentelor de demnitate și conștiință națională a sufletului românesc în pragul veacului al XVI-lea  2.3. Importanța tipăriturilor lui Coresi la afirmarea textului literar românesc  2.4. Rolul literaturii religioase în formarea limbii române literare     CONCLUZII  BIBLIOGRAFIE  ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu