SISTEM DE FABRICATIE PENTRU CONFECTIONAREA PRODUSELOR DE IMBRACAMINTE ROCHIE SI SACOU PENTRU FEMEI

|Cuprins                                                          |  |
|                                                                 |  |
|Tema 1:                                                          |  |
|                                                                 |  |
|Memoriu justificativ                                             |  |
|.................................................................|  |
|.............................                                    |  |
|I. Prezentarea datelor necesare proiectării produsului propus    |  |
|..................................                               |  |
|I.1. Alegerea produselor. Precizarea regimurilor de lucru şi     |  |
|planificarea producţiei                                          |  |
|II. Prezentarea datelor necesare realizării produselor           |  |
|.....................................................            |  |
|            II.1. Analiza modelelor, stabilirea categoriilor de  |  |
|purtători şi a gamei dimensionale pentru care se recomandă       |  |
|confecţionarea modelului                                         |  |
|.............................................................    |  |
|VI. Descrierea tehnică a modelului proiectat                     |  |
|.................................................................|  |
|...                                                              |  |
|VII. Stabilirea necesarului de materiale                         |  |
|.................................................................|  |
|...........                                                      |  |
|VII.1. Stabilirea necesarului de materii prime                   |  |
|...........................................................      |  |
|VII.2. Stabilirea necesarului de materiale secundare şi auxiliare|  |
|..............................                                   |  |
|VIII. Stabilirea fluxului pentru sistemul de fabricaţie          |  |
|.....................................................            |  |
|IX. Recepţia materialelor prime                                  |  |
|.................................................................|  |
|........................                                         |  |
|X. Proiectarea scţiei de croire                                  |  |
|.................................................................|  |
|............................                                     |  |
|X.1. Stabilirea numărului de şpanuri                             |  |
|.................................................................|  |
|........                                                         |  |
|X.2. Realizarea încadrărilor                                     |  |
|.................................................................|  |
|......................                                           |  |
|X.3. Realizarea şpanurilor                                       |  |
|.................................................................|  |
|.........................                                        |  |
|X.4. Decuparea reperelor textile                                 |  |
|.................................................................|  |
|...............                                                  |  |
|X.5. Numerotarea reperelor şi formarea pachetelor                |  |
|...................................................              |  |
|            X.6. Centralizarea necesarului de personal şi de     |  |
|echipament tehnologic pentru croire                              |  |
|.................................................................|  |
|.................................................................|  |
|....                                                             |  |
|XI. Termolipirea reperelor                                       |  |
|.................................................................|  |
|.................................                                |  |
|                                                                 |  |
|XII. Proiectarea secţiei de confecţionare                        |  |
|.................................................................|  |
|..........                                                       |  |
|XII.1. Elaborarea procesului tehnoogic de confecţioanre          |  |
|                                                                 |  |
|XII.1.1. Stabilirea fazelor tehnologice                          |  |
|...........................................................      |  |
|                        XII.1.2. Stabilirea normei de timp, a    |  |
|normei de producţie şi a numărului de muncitori                  |  |
|.................................................................|  |
|...............................................................  |  |
|XII.1.2.1. Stabilirea liniei tehnologice de confecţionare        |  |
|...................                                              |  |
|            XII.2. Centralizarea necesarului de echipamente      |  |
|tehnologice şi de personal pentru secţia de confecţionare        |  |
|.................................................................|  |
|..........................................                       |  |
|XIII. Proiectarea secţiei de finisare                            |  |
|.................................................................|  |
|...................                                              |  |
|XIII.1. Elaborarea procesului de finisare                        |  |
|.................................................................|  |
|..                                                               |  |
|            XIII.2. Centralizarea necesarului de echipamente     |  |
|tehnologice şi de personal pentru secţia de finisare             |  |
|.................................................................|  |
|....................................................             |  |
|XIV. Verificarea calităţii producţiei                            |  |
|.................................................................|  |
|..................                                               |  |
|XV. Stabilirea suprafeţelor de producţie şi depozitare           |  |
|....................................................             |  |
|XV.1. Amplasarea utilajelor şi stabilirea suprafeţelor de        |  |
|producţie ..........................                             |  |
|XV.2. Stabilirea principalelor suprafeţe de depozitare           |  |
|..............................................                   |  |
|XV.2.1. Suprafaţa magaziei de materii prime                      |  |
|................................................                 |  |
|XV.2.2. Suprafaţa magaziilor pentru produse finite               |  |
|......................................                           |  |
|XVI. Organizarea transportului intern                            |  |
|.................................................................|  |
|............                                                     |  |
|XVII. Indicatorii tehnici de apreciere a sistemului de producţie |  |
|priectat ......................                                  |  |
|XVII.1. Pactul de bază                                           |  |
|.................................................................|  |
|..............................                                   |  |
|XVII.2. Productivitatea muncii programată                        |  |
|...............................................................  |  |
|XVIII.3. Productivitatea fizică a muncii                         |  |
|.................................................................|  |
|...                                                              |  |
|XVIII.4. Norma de timp                                           |  |
|.................................................................|  |
|............................                                     |  |
|                                                                 |  |
|Tema 2                                                           |  |
|I. Consideraţii generale                                         |  |
|.................................................................|  |
|.......................................                          |  |
|II. Încadrarea                                                   |  |
|tiparelor........................................................|  |
|................................................                 |  |
|III.Calculul consumurilor specifice                              |  |
|.................................................................|  |
|...................                                              |  |
|Concluzii                                                        |  |
|.................................................................|  |
|..............................................................   |  |
|                                                                 |  |
|Bibliografie                                                     |  |
|.................................................................|  |
|..............................................                   |  |
117 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu