Sistem de fabrictiie in functie de procesul de fabricatie a produselor sacou si rochie pentru femei

Cuprins | | |
|                                                                |    |
|Tema 1:                                                         |    |
|Partea I – a                                                    |    |
|                                                                |    |
|Memoriu justificativ                                            |7   |
|................................................................|    |
|...................................                             |    |
|I. Prezentarea datelor necesare proiectării produsului propus   |8   |
|.......................................                         |    |
|I.1. Alegerea produselor. Precizarea regimurilor de lucru şi    |8   |
|planificarea producţiei                                         |    |
|II. Prezentarea datelor necesare realizării produselor          |9   |
|.....................................................           |    |
|            II.1. Analiza modelelor, stabilirea categoriilor de |    |
|purtători şi a gamei dimensionale pentru care se recomandă      |9   |
|confecţionarea modelului                                        |    |
|.............................................................   |    |
|II.2. Stabilirea categoriei de purtători şi a gamei dimensionale|    |
|pentru care se realizează confecţionarea modelelor              |10  |
|................................................................|    |
|..........                                                      |    |
|II.3. Stabilirea condiţiilor de exploatare  a produsului        |11  |
|...............................................                 |    |
|II.3.1. Proprietăţi fizico – mecanice                           |13  |
|............................................................... |    |
|II.3.2. Proprietăţi chimice                                     |16  |
|................................................................|    |
|..............                                                  |    |
|II.3.3. Proprietăţile fibrelor poliesterice                     |17  |
|.........................................................       |    |
|II.3.4. Proprietăţile îmbrăcămintei                             |19  |
|................................................................|    |
|.                                                               |    |
|II.3.5. Stabilirea parametrilor dimensionali necesare           |23  |
|confecţionării tiparelor                                        |    |
|III. Proiectarea costructivă a produselor de îmbrăcăminte       |28  |
|.............................................                   |    |
|III.1. Construcţia tiparelor de                                 |41  |
|model...........................................................|    |
|................                                                |    |
|III.2.Construcţia                                               |54  |
|şabloanelor.....................................................|    |
|..................................                              |    |
|IV. Gradarea tiparelor                                          |66  |
|................................................................|    |
|........................................                        |    |
|IV.1. Gradarea prin metoda de grupare                           |67  |
|................................................................|    |
|......                                                          |    |
|IV.2. Gradarea prin metoda focarului                            |68  |
|................................................................|    |
|........                                                        |    |
|IV.3. Gradarea prin metoda de calcul proporţional               |69  |
|....................................................            |    |
|V. Stabilirea consumurilor specifice a indicilor de utilizare a |74  |
|suprafeţelor textile ........                                   |    |
|V.1.Executarea încadrării şabloanelor                           |74  |
|................................................................|    |
|.......                                                         |    |
|V.2. Calculul consumurilor specifice                            |76  |
|................................................................|    |
|.........                                                       |    |
|V.3. Calculul indicilor de utilizare a materialului textil      |77  |
|.............................................                   |    |
|                                                                |    |
|Partea a – II – a                                               |    |
|VI. Descrierea tehnică a modelului proiectat                    |79  |
|................................................................|    |
|....                                                            |    |
|VII. Stabilirea necesarului de materiale                        |84  |
|................................................................|    |
|............                                                    |    |
|VII.1. Stabilirea necesarului de materii prime                  |84  |
|...........................................................     |    |
|VII.2. Stabilirea necesarului de materiale secundare şi         |86  |
|auxiliare ..............................                        |    |
|VIII. Stabilirea fluxului pentru sistemul de fabricaţie         |87  |
|.....................................................           |    |
|IX. Recepţia materialelor prime                                 |90  |
|................................................................|    |
|.........................                                       |    |
|X. Proiectarea scţiei de croire                                 |94  |
|................................................................|    |
|.............................                                   |    |
|X.1. Stabilirea numărului de şpanuri                            |94  |
|................................................................|    |
|.........                                                       |    |
|X.2. Realizarea încadrărilor                                    |96  |
|................................................................|    |
|.......................                                         |    |
|X.3. Realizarea şpanurilor                                      |96  |
|................................................................|    |
|..........................                                      |    |
|X.4. Decuparea reperelor textile                                |100 |
|................................................................|    |
|................                                                |    |
|X.5. Numerotarea reperelor şi formarea pachetelor               |102 |
|...................................................             |    |
|            X.6. Centralizarea necesarului de personal şi de    |    |
|echipament tehnologic pentru croire                             |104 |
|................................................................|    |
|................................................................|    |
|......                                                          |    |
|XI. Termolipirea reperelor                                      |105 |
|................................................................|    |
|..................................                              |    |
|                                                                |    |
|XII. Proiectarea secţiei de confecţionare                       |109 |
|................................................................|    |
|...........                                                     |    |
|XII.1. Elaborarea procesului tehnoogic de confecţioanre         |109 |
|                                                                |    |
|XII.1.1. Stabilirea fazelor tehnologice                         |110 |
|...........................................................     |    |
|                        XII.1.2. Stabilirea normei de timp, a   |    |
|normei de producţie şi a numărului de muncitori                 |110 |
|................................................................|    |
|................................................................|    |
|XII.1.2.1. Stabilirea liniei tehnologice de confecţionare       |122 |
|...................                                             |    |
|            XII.2. Centralizarea necesarului de echipamente     |    |
|tehnologice şi de personal pentru secţia de confecţionare       |125 |
|................................................................|    |
|...........................................                     |    |
|XIII. Proiectarea secţiei de finisare                           |127 |
|................................................................|    |
|....................                                            |    |
|XIII.1. Elaborarea procesului de finisare                       |128 |
|................................................................|    |
|...                                                             |    |
|            XIII.2. Centralizarea necesarului de echipamente    |    |
|tehnologice şi de personal pentru secţia de finisare            |129 |
|................................................................|    |
|.....................................................           |    |
|XIV. Verificarea calităţii producţiei                           |130 |
|................................................................|    |
|...................                                             |    |
|XV. Stabilirea suprafeţelor de producţie şi depozitare          |133 |
|....................................................            |    |
|XV.1. Amplasarea utilajelor şi stabilirea suprafeţelor de       |133 |
|producţie ..........................                            |    |
|XV.2. Stabilirea principalelor suprafeţe de depozitare          |134 |
|..............................................                  |    |
|XV.2.1. Suprafaţa magaziei de materii prime                     |134 |
|................................................                |    |
|XV.2.2. Suprafaţa magaziilor pentru produse finite              |135 |
|......................................                          |    |
|XVI. Organizarea transportului intern                           |136 |
|................................................................|    |
|.............                                                   |    |
|XVII. Indicatorii tehnici de apreciere a sistemului de producţie|137 |
|priectat ......................                                 |    |
|XVII.1. Pactul de bază                                          |137 |
|................................................................|    |
|...............................                                 |    |
|XVII.2. Productivitatea muncii programată                       |137 |
|............................................................... |    |
|XVIII.3. Productivitatea fizică a muncii                        |138 |
|................................................................|    |
|....                                                            |    |
|XVIII.4. Norma de timp                                          |138 |
|................................................................|    |
|.............................                                   |    |
|                                                                |    |
|Tema 2                                                          |    |
|I. Consideraţii generale                                        |140 |
|................................................................|    |
|........................................                        |    |
|II. Încadrarea                                                  |140 |
|tiparelor.......................................................|    |
|.................................................               |    |
|III.Calculul consumurilor specifice                             |144 |
|................................................................|    |
|....................                                            |    |
|Concluzii                                                       |145 |
|................................................................|    |
|............................................................... |    |
|                                                                |    |
|Bibliografie                                                    |146 |
|................................................................|    |
|...............................................                 |    |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu